Wat is een slim groen warmtenet?

We gebruiken niet alleen biogrondstoffen; in Ede wordt een slim groen warmtenet ontwikkeld. Met de warmte hiervan verwarmt Warmtebedrijf Ede bijna 20.000 woningen en bedrijven. De duurzame warmteleidingen in de grond vormen een toekomstbestendige infrastructuur van >30 km.

Hierop kunnen diverse duurzame warmtebronnen worden aangesloten. Er is begonnen met drie bio-energie installaties die lokale en regionale resthoutstromen benutten. Deze houtige reststromen zijn in de regio voldoende voorradig en dienen geen ander doel. Andere bronnen die aangesloten (kunnen en gaan) worden zijn: restwarmte, aardwarmte, collectieve zonnewarmte, windwarmte en warmte uit water. In de toekomst mogelijk zelfs groene waterstof.

Op het moment dat deze bronnen worden aangesloten, wordt het aandeel duurzame biogrondstoffen kleiner. Op termijn zijn de bio-energie installaties dan alleen nog nodig bij piekvraag en als back-up.