Wie is eigenaar van Warmtebedrijf Ede?

Het warmtenet en de duurzame energie installaties zijn in eigendom van private partij Warmtebedrijf Ede. De gemeente Ede is voor 0% eigenaar. Er is een aantal private investeerders uit de markt betrokken. Wie dit zijn, is niet openbaar. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht.