Zijn er dwangsommen opgelegd aan Warmtebedrijf Ede?

Een last onder dwangsom is een zogenaamde herstelsanctie. Dat houdt in dat de sanctie is gericht op het beëindigen van een bepaalde overtreding en de rechtmatige situatie te herstellen. Er is tot twee maal een dwangsom opgelegd en eenmaal een voornemen tot het opleggen van een dwangsom. Warmtebedrijf Ede heeft de situatie steeds zeer tijdig hersteld. Er is in geen van de gevallen daadwerkelijk een boete aan Warmtebedrijf Ede opgelegd.