Uw vraag aan ons

Uitgelicht:  Uw vragen aan ons

Hieronder beantwoorden we een aantal veelgestelde vragen wat uitgebreider.
Staat uw vraag er niet tussen? Mail deze naar info@warmtebedrijfede.nl of schuif eens aan op ons spreekuur.

1. Is Warmtebedrijf Ede een monopolist?

Nee, in Ede zijn naast Warmtebedrijf Ede nog twee andere warmtenetten. En het staat eenieder vrij om in Ede nog een warmtenet aan te leggen, om de overige woningen en bedrijven aan te sluiten. Wel is het zo dat een lokaal warmtenet vaak in beheer is van één eigenaar. Voor het gedeelte warmtenet van Warmtebedrijf Ede is het dit private bedrijf dat investeert, aanlegt en levert.
Warmtebedrijf Ede heeft daarbij geen concessies / concessiegebieden (Een vergunning die andere aanbieders uitsluit) in Ede, zoals bijvoorbeeld Vattenfal in Kernhem A wel heeft. Bij ons sluit iedereen aan op basis van vrije keuze.

2. Hoe zit het dan met vrije keuze?

of u zelf (al dan niet) kiest voor groene warmte in uw woning, is afhankelijk van uw situatie:

– Bent u huurder, dan kiest de verhuurder (al dan niet) voor groene warmte.

– Als eigenaar van een bestaande woning kiest u zelf; opzeggen daarna is gewoon mogelijk.

– Bent u eigenaar van een appartement dan wordt er gestemd binnen de VvE. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u nader informeren.

– Voor nieuwbouw geldt dat nieuwbouwprojecten sinds juli 2018 niet meer op aardgas worden aangesloten. De ontwikkelaar van het project heeft de keuze uit verschillende duurzame bronnen, maar dient de woning inclusief verwarming op te leveren. Op het moment dat de ontwikkelaar kiest voor onze groene warmte, dan kopen de nieuwe bewoners een woning inclusief aansluiting op het warmtenet. De woning wordt met een groene warmte-aansluiting opgeleverd; opzeggen daarna is gewoon mogelijk. 

3. Kan ik overstappen?
Op het warmtenet van Warmtebedrijf Ede is dus één partij actief die zorgt voor realisatie en beheer van de duurzame bronnen, de aanleg en uitbreiding van het warmtenet én de warmtelevering en service richting zakelijke en particuliere klanten. Woningeigenaren kunnen wel afsluiten, maar kunnen (zonder te verhuizen) niet overstappen op een andere warmte-leverancier; er ligt op die locatie nu immers één warmtenet met daarop één aanbieder. De Nederlandse Warmtewet biedt daarom consumentenbescherming: Warmteleveranciers zijn door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gehouden aan maximumtarieven en maximum-rendementen. Dit doet de ACM door elk jaar de maximum tarieven vast te stellen en te handhaven op het moment dat een warmtebedrijf teveel winst maakt. Op deze manier is de consument er ook zeker van dat zij een prijs betaalt die niet te hoog is. Door de hoge energietarieven anno 2022 is onze groene warmte het goedkoopste alternatief, in vergelijking met een nieuw af te sluiten contract voor aardgas of elektriciteit.  Warmtebedrijf Ede investeert daarnaast volop in het jonge warmtenet in Ede, dus op dit moment is er geen sprake van winst. Wel van een positief rendement op de investeringen en een gezonde bedrijfsvoering.
 

Maar overstappen loont toch vaak?
Overstappen op een andere leverancier van gas & licht, kán u als particulier, vanwege de landelijke grootte van het aardgas en elektriciteitsnetwerk, een kostenvoordeel opleveren. Bij warmtenetten werkt het andersom: Eén warmteleverancier op één (klein) lokaal warmtenet kan optimaal efficiënt werken; dit is in het voordeel van de klant. Als er verschillende afzonderlijke partijen zouden opereren op één lokaal warmtenetwerk, dan ontstaat er naar alle waarschijnlijkheid een zekere inefficiëntie in de uitvoering, veelal wegens uiteenlopende belangen. In praktijk zal dit geen kostenvoordeel met zich meebrengen (al wordt dit wel vaak gedacht), maar zullen meerdere aanbieders op een lokaal warmtenetwerk leiden tot hogere (consumenten)prijzen.

4. Heeft Ede een Hoog-temperatuur Warmtenet?

Een Slim Groen Warmtenet zoals in Ede is in de basis een ‘Midden-temperatuurnet’. De hogere aanlevertemperatuur is noodzakelijk om ook bestaande bouw aan te kunnen sluiten; zo is het mogelijk om eenvoudig oudere hoogbouwflats en grote monumentale panden aardgasvrij te maken met een aansluiting, zonder dure of minder duurzame tussenoplossingen. Hoe lager de benodigde temperatuur om het gebouw goed te verwarmen, des te meer duurzame bronnen in aanmerking komen, maar gebouwen geschikt maken voor lage temperatuurverwarming kost (veel) geld.

Op een Midden-temperatuur warmtenet kunnen zonder het hoeven doen van grote aanpassingen, álle soorten panden worden aangesloten: Nieuwbouw, maar ook oudbouw zoals hoogbouwflats en monumentale panden. Panden, utiliteit en industrie die een hogere temperatuur nodig hebben en niet (op korte termijn) daarop aangepast kunnen worden, kunnen wel meteen aangesloten worden op ons warmtenet. Oude systemen met gasketels hebben vaak 90 graden Celsius nodig en kunnen niet zonder grote en dure aanpassingen op een lagere temperatuurnet.

Besparen is altijd goed:
Latere aanpassingen aan de gebouwen, zoals isoleren, levert weer extra ruimte in het transportnet op, om weer nieuwe aansluitingen te kunnen realiseren, zonder dat aanpassing van de bestaande ondergrondse warmte-infrastructuur nodig is. Bijkomend voordeel van een MT-transportnet, zoals in Ede, waarbij de temperatuur altijd zo laag mogelijk is, is dat je altijd de mogelijkheid hebt om met het verhogen van de druk en temperatuur de capaciteit in een bestaand transportleidingnet te vergroten, zonder dat daarvoor aanpassingen nodig zijn in leidingdiameters en/of leidingen. Bij geringe gevraagde capaciteit houden we de temperatuur en druk zo laag mogelijk, maar we hebben hierin dus extra ruimte voor de toekomst.

5. Is Midden-temperatuur geschikt voor nieuwbouw?

Wat ons betreft zeker! ‘Lage-temperatuurwarmte’ voor nieuwbouw zou volgens ons geen vereiste hoeven zijn. In woningen is namelijk warm tapwater nodig. De installatie- en temperatuurbehoefte wordt bepaald door de woning en daaraan gerelateerde wet- en regelgeving (BENG, Bouwbesluit).Een warmtebedrijf verlaagt de temperatuur in zijn warmtenet altijd zo veel mogelijk. Bij nieuwbouwwoningen thuis wordt door Warmtebedrijf Ede geen 100 graden Celsius geleverd, maar ca. 65 graden Celsius i.v.m. de bereiding van warmtapwater. Een aanvoertemperatuur van 65 graden is daarbij vereist vanuit de Nederlandse Legionella Wetgeving. (Ter vergelijk: In Denemarken is dit 50 graden).

Bij een Laag-temperatuurnet moet het tapwater in (een nieuwbouw)huis weer naar 65 graden Celsius worden gebracht. Dan volstaat slechts een warmte-afleverset niet, maar is daarnaast een aparte boiler nodig. Dit werkt kostenverhogend en vraagt extra ruimte. Om het tapwater te verwarmen, moet er bovendien weer (duurzame!) energie worden toegevoegd. De vraag is of dit de efficiëntie is, die men voor ogen had. Met een Slim Groen Warmtenet worden nieuwbouw en bestaande bouw, particuliere en huurwoningen aangesloten op een energie-efficiënt secundaire warmtenet, waarvan bovendien met ‘één draai aan de knop’ de aanvoertemperatuur kan worden verlaagd.

6. Kan de aanvoertemperatuur worden verlaagd?

Jazeker! Cascadering is een mooi woord voor het maken van overgangen van een midden of hoog-temperatuur-warmtenet naar een lager-temperatuur warmtenet. Monumenten en hoogbouwflats bijvoorbeeld hebben bij voorkeur een midden-temperatuur warmtenet, zoals dat van Warmtebedrijf Ede, nodig. Hiermee kunnen dit soort panden eenvoudig en tegen relatief lage kosten aardgasvrij gemaakt worden en zo grote stappen voor het klimaat zetten. Voor nieuwbouwwoningen is het warmtenet nu eveneens ingeregeld op deze midden-temperatuur. Dit is zo omdat de Nederlandse wetgeving een relatief hoge temperatuur vereist voor tapwater. In andere landen ligt deze lager. Omdat wij verwachten dat de wetgeving in Nederland ook zal veranderen, heeft Warmtebedrijf Ede de aangesloten particuliere woningen voorbereid om hun  aanvoertemperatuur met ‘een draai aan de knop’ verder te kunnen verlagen. Hiermee realiseren we straks een energiebesparing en een nog toekomstbestendiger systeem. Dus als de Nederlandse wetgeving deze wijziging toestaat, zijn wij voorbereid. Een lagere temperatuur is namelijk efficiënter en duurzamer; wij zijn er klaar voor.