Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Neem zo spoedig mogelijk contact op met Warmtebedrijf Ede: 085 – 07 12 600 – Storingsnummer 24 uur per dag bereikbaar.
Neem met uw onderhoudsverzoek contact op met Warmtebedrijf Ede – 085 – 07 12 600
U ontvangt (straks) groene warmte van ons omdat uw (nieuwe) woning is aangesloten op het groene warmtenet in Ede. U heeft hiervoor een contract met ons afgesloten.

Indien u dit nog niet gedaan heeft, kijk dan snel onder ‘Mijn groene Warmte’ hoe u alles regelt.

Let op: Warmtebedrijf Ede levert groene warmte voor ruimteverwarming en duurzaam verwarmd tapwater. U dient zelf uw elektriciteitsleverancier en waterleverancier (in deze regio: Vitens) te contracteren.

Bent u een zakelijke klant? Neem contact met ons op via 085 – 07 12 600

Bent u een particuliere klant? Download het formulier  Afmelden groene warmte' onder 'Mijn groene Warmte'. Vul het in en stuur het per post of per mail retour aan ons.

Belangrijk! Op het moment dat u het eind-meterstandenformulier met uw verhuurder of makelaar ondertekent, dient u hiervan eveneens een kopie te sturen naar Warmtebedrijf Ede:

Warmtebedrijf Ede

klantenservice@warmtebedrijfede.nl

Postadres: Telefoonweg 34, 6712 GC Ede.

Wanneer u doof of slechthorend bent, heeft Warmtebedrijf Ede een speciale service voor u ingericht.

U kunt aangeven hiervan gebruik te willen maken door een mail met dit verzoek te sturen aan klantenservice@warmtebedrijfede.nl

Wij sturen u dan bijbehorende documentatie op.

Gecondoleerd met uw verlies.

Als nabestaande of zaakwaarnemer van de overledene kunt u het formulier Afmelden groene warmte invullen en ondertekend sturen naar:

klantenservice@warmtebedrijfede.nl

of

Warmtebedrijf Ede Postadres: Telefoonweg 34, 6712 GC Ede.

Heeft u nog andere vragen, neem dan gerust contact op met onze klantenservice op 085 – 07 12 600

Uw voorschotbedrag is gedurende de eerste 12 maanden gebaseerd op het verbruik van een gemiddeld gezin in uw soort woningtype, daarna wordt het afgestemd op uw persoonlijke verbruik.

U betaalt elke maand hetzelfde voorschotbedrag; in de zomer en in de winter, ongeacht uw verbruik. Na een jaar ontvangt u een gespecificeerde jaarrekening, waarop u ziet of u geld terugkrijgt of dat u dient bij te betalen. Net als bij aardgas, geldt voor groene warmte; als u minder stookt, betaalt u ook minder.

Particulieren worden beschermd door de Nederlandse Warmtewet; u betaalt niet meer dan een gemiddelde bewoner van een identieke woning met een aardgasaansluiting. Bekijk het Tarievenblad Warmtebedrijf Ede voor de actuele tarieven, zoals deze zijn vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Indien wij een collectieve storing niet kunnen verhelpen binnen 8 uur, dan hebben particuliere klanten conform de Warmtewet mogelijk recht op een vergoeding.

Deze wettelijke vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ongemak. Houd er s.v.p. rekening mee dat het recht hebben op een vergoeding afhangt van uw individuele meterdata en uw precieze locatie in het Edese warmtenet.

U hoeft uw compensatieverzoek niet aan ons door te geven; op het moment dat u recht heeft op een compensatie ontvangt u bericht van Warmtebedrijf Ede.

Klik hier voor meer informatie over compensatie bij warmtestoringen volgens de Nederlandse Warmtewet.

U wordt niet gecompenseerd indien:

U als klant, of de betreffende storing niet onder de compensatieregeling van de Warmtewet valt,

De onderbreking van de levering van warmte is voorzien, mits de leverancier de getroffen verbruiker tenminste drie dagen van tevoren op geschikte wijze op de hoogte heeft gesteld; of

De onderbreking van de levering van warmte zijn oorsprong vindt in de binneninstallatie van de verbruiker; of

De storing korter duurt dan de gestelde wettelijke tijdsduur.

Gedurende de eerste 12 maanden houden wij een standaardbedrag aan; voor sociale huurwoningen ligt dit bedrag lager dan voor koopwoningen. Kijk onder ‘Mijn groene warmte’ voor de actuele tarieven.

Na 12 maanden ontvangt u een eindafrekening van ons en ziet u of u dient bij te betalen of geld van ons terugkrijgt. Na deze 12 maanden passen wij het maandbedrag aan, aan uw persoonlijke situatie.

Indien u dit persoonlijke maandbedrag vervolgens wenst te wijzigen, dan kunt u dit per mail doorgeven op klantenservice@warmtebedrijfede.nl

Wanneer u uw woning met aansluiting op groene warmte betrekt, wordt pas in de eerste volledige kalendermaand het voorschotbedrag voor het eerst geïncasseerd. Dit gebeurt rond de 25e van de kalendermaand.

Uw verbruik, vastrecht e.d. van de eerste onvolledige maand, worden verrekend in de jaarrekening die u na 12 maanden van ons ontvangt. Hierin leest u of u dient bij te betalen of geld terugkrijgt.

U kunt uw rekeningnummer wijzigen door het Formulier Wijziging rekeningnummer ingevuld en ondertekend retour te sturen aan: Warmtebedrijf Ede Telefoonweg 34, 6712 GC Ede of per mail naar: klantenservice@warmtebedrijfede.nl
Of u zelf (al dan niet) kiest voor groene warmte in uw woning, is afhankelijk van uw situatie. Bent u huurder, dan kiest de verhuurder (al dan niet) voor groene warmte. Als eigenaar van een bestaande woning kiest u zelf of stemt u binnen de VvE. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u nader informeren.

Voor nieuwbouw geldt dat nieuwbouwprojecten sinds juli 2018 niet meer op aardgas worden aangesloten. De ontwikkelaar van het project heeft de keuze uit verschillende duurzame bronnen. Op het moment dat de ontwikkelaar kiest voor groene warmte, kopen de nieuwe bewoners een woning inclusief aansluiting op het warmtenet. De woning wordt met een groene warmte-aansluiting opgeleverd; opzeggen daarna is gewoon mogelijk.

Nee, in Ede zijn nog twee andere warmtenetten. Wel is het zo dat een lokaal warmtenet vaak in beheer is van één eigenaar. Vaak is dit een gemeente, in Ede is dit het private bedrijf Warmtebedrijf Ede, dat investeert, aanlegt en levert.

Warmtebedrijf Ede heeft geen consessiegebieden (zoals bijv. Vattenfal in Kernhem A wel heeft). Bij ons sluit iedereen aan op basis van vrije keuze. (zie voor meer uitleg de FAQ over vrije keuze).

Op specifiek het warmtenet van Warmtebedrijf Ede is dus één partij actief die zorgt voor realisatie en beheer van de duurzame bronnen, de aanleg en uitbreiding van het warmtenet én de warmtelevering en service richting zakelijke en particuliere klanten. Klanten kunnen (zonder te verhuizen) niet overstappen op een andere warmte-leverancier. De Nederlandse Warmtewet biedt daarom consumentenbescherming; warmteleveranciers zijn door de ACM o.a. gehouden aan maximum-tarieven en maximum-rendementen.

Overstappen op een andere leverancier van gas&licht kan u als particulier, vanwege de landelijke grootte van het gas en elektrciteitsnet, een kostenvoordeel opleveren. Eén warmteleverancier op één lokaal warmtenet kan optimaal efficiënt werken; dit is in het voordeel van de klant. Als er echter verschillende afzonderlijke partijen zouden opereren op één lokaal warmtenetwerk, dan zullen naar alle waarschijnlijkheid de uiteenlopende belangen zorgen voor een zekere inefficiëntie in de uitvoering. In praktijk zal dit dan geen kostenvoordeel met zich mee te brengen (al wordt dit wel vaak gedacht), maar zullen meerdere aanbieders op een lokaal warmtenetwerk leiden tot hogere (consumenten)prijzen.

Recent werd in het nieuws gemeld dat 'slimme meters' geregeld fouten maken. Het nieuws betrof slimme meters voor gas en elektriciteit. Maar hoe presteren de slimme meters van groene warmte-verbruik bij onze klanten thuis?

Tot op heden zijn er bij de slimme meters voor warmte geen registratiefouten vastgesteld. Er wordt gewerkt met één van de beste meters die verkrijgbaar is, volgens een strikt bewaakt proces. Toch is ook een slimme meter 'techniek', en ook een slimme meter kan kapot gaan. Daarom wordt er geijkt. De meters worden in een landelijke meterpool steekproefgewijs geijkt. Als lid van VMNED ijken we onze meters via dezelfde methode als bijv. Vattenfall en Eneco. Er zijn geen “foute warmte-meters” gevonden in deze steekproeven. De beschreven meetfouten door slimme meters gelden dus voor gas- en elektriciteits-meters en zijn bij slimme warmte-meters niet aan de orde.

Als u als klant toch een fout vermoedt of vragen heeft over uw verbruik, neem dan contact op met de Klantenservice. Een hoger verbruik of hogere kosten dan verwacht, betekent niet automatisch dat de meter kapot is. Op welk verbruik heeft u gerekend? Wat staat er op uw maandelijkse verbruikskostenoverzicht? Verbruik kan met veel meer zaken te maken hebben. De klantenservice kan samen met u uw situatie bekijken en bespreken.

Nee, U bent niet verplicht om groene warmte af te nemen. De warmteset heeft altijd enig verbruik voor de warmhoudfunctie, maar wat u niet verbruikt (ruimteverwarming en warm tapwater), betaalt u ook niet. De vaste kosten voor aansluiting, onderhoud en vastrecht betaalt u wel.
Ja, dat kan. Particuliere woningeigenaren die klant zijn van Warmtebedrijf Ede kunnen hun contract met Warmtebedrijf Ede beëindigen. Neem voor meer informatie contact op met klantenservice@warmtebedrijfede.nl of 085 – 07 12 600.

Woningeigenaren dienen daarna zelf voor een (duurzame) alternatieve verwarmingsmethode te zorgen.

Bij een collectieve aansluiting zoals een VvE of in het geval van verhuur, kunt u uw vraag hierover stellen aan het VvE-bestuur, resp. uw verhuurder.

In veel gevallen kan dat, in een aantal gevallen kan dat niet. De mogelijkheden voor volledig afsluiten zijn afhankelijk van uw woonsituatie. Omdat dit maatwerk betreft zal in alle afzonderlijke gevallen door Warmtebedrijf Ede bekeken moeten worden wat er mogelijk is en welke kosten er bij afsluiting komen kijken.

Neem hiervoor contact met ons op via klantenservice@warmtebedrijfede.nl of 085 – 07 12 600

Nee, overname van de warmteset is niet mogelijk; deze blijft in eigendom van Warmtebedrijf Ede. Vanuit de Nederlandse Warmtewet is Warmtebedrijf Ede verplicht de set in eigendom te houden om technische en veiligheidsredenen. Een slecht functionerende warmteset heeft bijvoorbeeld niet alleen gevolgen voor de warmte in de woning, maar ook op de werking van het warmtenet en de leveringszekerheid.
Nee, overstappen is bij groene warmte niet mogelijk. Anders dan bij aardgas of elektriciteit brengt het lokale karakter van een warmtenet zoals in Ede met zich mee dat er zich één leverancier op dit warmtenet bevindt. Indien er zich meerdere leveranciers op één lokaal warmtenet zouden bevinden, dan zou dit vanwege inefficiëntie (en in tegenstelling tot bijvoorbeeld het landelijke aardgasnet) eerder zorgen voor een verhoging, dan voor een verlaging van de consumentenprijs.

Het niet kunnen overstappen betekent echter niet dat warmteleverancier vrij spel heeft; de consument wordt beschermd door de Nederlandse Warmtewet. De maximale warmte-tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM kan ook ingrijpen in de tarieven als een Warmtebedrijf een te hoog rendement behaalt.

Waarom een prijsstijging? De biogrondstoffen zijn toch niet duurder geworden? En ik heb ook geen aardgas meer...

Wij hebben de warmtetarieven zo laag mogelijk gehouden. Onze vaste tarieven zijn niet gestegen ten opzichte van 2021. Onze GJ tarieven wel, omdat de inkoopprijzen zijn gestegen en de SDE subsidie is verminderd. De overheid compenseert afnemers van aardgas en warmte via de energiebelasting.  Klanten die minder dan de gemiddelde 25 GJ per jaar gebruiken, zullen na de overheidscompensatie via de energiebelasting zelfs minder hoeven te betalen dan in 2021. Als we de warmtetarieven vergelijken met de kosten van aardgas, kunnen we in 2022 vaststellen dat warmte het meest prijsgunstige alternatief is.

Voor de prijsstijging van onze warmte zijn er dus 2 redenen:

De SDE+ subsidie is verminderd Het produceren van groene warmte is duurder dan aardgas. Om de omslag naar duurzame energie mogelijk te maken, heeft de overheid SDE+ subsidie toegekend. Omdat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van de hoge aardgasprijzen, voor 2022 hogere maximum-warmtetarieven heeft vastgesteld, houdt de overheid er rekening mee dat een warmtebedrijf deze maximumtarieven volledig aan de klanten doorberekent. Als gevolg hiervan heeft de overheid de SDE+ subsidie verminderd.

De inkoopkosten zijn gestegen De hogere energieprijzen zijn één van de redenen voor een stijging van de inkoopkosten. Een stijging van de inkoopkosten betekent een hogere kostprijs van onze warmte.

Dat is een mogelijkheid; als dit het geval is ontvangen klanten hiervan een maand van tevoren bericht.
Daar kunnen we geen uitspraken over doen, omdat we dat niet kunnen voorspellen. De prijzen voor energie zijn afhankelijk van verschillende factoren. Als het een strenge winter wordt en we meer energie nodig hebben, zullen de aardgasprijzen verder stijgen.

Ook de beschikbare hoeveelheid aardgas vanuit Rusland speelt een belangrijke rol in de hoogte van energieprijzen. Als er minder gas beschikbaar is, kunnen de prijzen verder stijgen.

De maximumprijs die ACM heeft bepaald, volgen we niet. Onze prijsstijging blijft beperkt.

We hebben wel te maken met gestegen kosten van bedrijfsvoering, salariskosten, energiekosten en vermindering van subsidie voor de productie van de warmte. Daarom is het wel nodig onze tarieven aan te passen, zodat we continuïteit van levering kunnen garanderen.

De ACM bepaalt de maximum tarieven die we mogen vragen, en controleert daarnaast of onze winst niet te hoog wordt.

Voor een deel van de kosten van aardgas en elektriciteit is het de laatste jaren mogelijk om van leverancier te wisselen. Dat is een vrije markt. Voor transport en netwerk geldt ook dat u niet kunt kiezen. Dat deel is ook gereguleerd. De gedachte is dat doordat consumenten kunnen wisselen, de marktpartijen altijd het meest gunstige aanbod aan de consument zullen willen doen en dat daardoor de prijzen laag blijven.

Er zit wel een schaduwkant aan deze redenering. De afgelopen maanden hebben we gezien dat een aantal prijsvechters failliet zijn gegaan. Consumenten werden geconfronteerd met een stijging van de kosten van honderden euro’s per maand. De lage prijzen bleken te laag om continuïteit te garanderen.

Om ervoor te zorgen dat warmteleveranciers geen misbruik maken van hun positie, controleert de ACM de markt. De ACM stelt maximum prijzen vast en ze controleren of warmteleverancier niet teveel winst maken. Op deze manier is de consument er ook zeker van dat ze een prijs betalen die niet te hoog is. Door de hoge energietarieven is warmte het goedkoopste alternatief, in vergelijking met een nieuw af te sluiten contract voor aardgas of elektriciteit.

Onze tarieven zijn bepaald op basis van de kosten die wij moeten maken om warmte te kunnen leveren. Deze kosten verschillen per warmteleverancier waardoor er ook verschillen in tarieven ontstaan. Alle leveranciers publiceren hun tarieven op hun website, zodat een prijsvergelijking eenvoudig te maken is.
We denken graag mee om toch te besparen in de kosten: Lees hier onze bespaartips

Kijk voor handige bespaartips ook eens op www.iedereendoetwat.nl of www.milieucentraal.nl/energie-besparen/

Isolatiemaatregelen worden vaak gesubsidieerd, waardoor het aantrekkelijk kan zijn deze maatregelen nu te nemen.

Door de stijgende energieprijzen heeft de overheid ervoor gekozen om alle huishoudens in Nederland een extra vergoeding te geven. De extra vergoeding voor warmte (en gas) bedraagt € 265,- voor het jaar 2022 (€ 22,- per maand). De vergoeding wordt gegeven als korting op de energiebelasting op de elektriciteitsrekening, bovenop de al bestaande belastingkorting van € 560,- die vorig jaar ook al gold. Deze vergoeding ontvangt u daardoor terug via een lagere elektriciteitsrekening en dus niet via onze warmterekening.

Voor mensen met een laag inkomen zijn nog aanvullende mogelijkheden voor een financiële compensatie. Deze compensatie loopt via uw gemeente.

Controleer bij het eerstvolgende verbruikskostenoverzicht of uw huidige voorschotbedrag past bij uw verwachting over het eventueel bijbetalen of ontvangen bij de jaarafrekening.

U kunt ervoor kiezen om het voorschotbedrag aan de aangepaste tarieven aan te laten passen. U kunt daarmee een bijbetaling bij de jaarafrekening voorkomen. We adviseren u om het verbruikskostenoverzicht dat u eind januari ontvangt te bekijken. Op dit overzicht wordt gerekend met de nieuwe tarieven vanaf januari 2022 en kunt u zien of een bijbetaling wordt verwacht. Als u uw voorschot wilt aanpassen, kunt u via het formulier “doorgeven wijziging voorschotbedrag” aangeven dat u uw voorschot wilt aanpassen. Het formulier vindt u op de website. Wij passen het voorschot dan voor u aan en u ontvangt van ons binnen 7 werkdagen een bevestiging daarvan.

Als u in januari, februari of maart een jaarafrekening ontvangt, hoeft u niets te doen. Bij de jaarafrekening wordt het voorschotbedrag aangepast aan uw gemiddeld verbruik en aan de nieuwe tarieven.

De ACM gebruikt daarvoor een vaste rekenmethode, die complex is. Ze maken daarvoor gebruik van de tarieven voor aardgas die de 10 grootste gasleveranciers per 1 januari 2022 gemiddeld rekenen, voor een standaard product met de looptijd van een jaar. Omdat de prijs die wij per 1 januari berekenen veel lager is dan het ACM tarief, kunnen we constateren dat onze duurzame warmte aanzienlijk goedkoper is dan het gebruik van aardgas.

Meer info: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/afnemers-van-energie/warmte-informatie-voor-zakelijke-afnemers/hoe-stelt-acm-warmtetarieven-vast

We begrijpen dat het fijn kan zijn om meerdere jaren zekerheid te hebben, maar in de warmtewet is bepaald dat het niet mogelijk is om een contract te sluiten en de tarieven meerdere jaren vast te zetten.
Warmtebedrijf Ede is een particuliere organisatie. Voor de continuïteit van het bedrijf is winst maken nodig. Wij zijn een bedrijf dat vrij recent is gestart en we hebben grote investeringen gedaan en zullen die ook de komende jaren blijven doen.

Op dit moment is er geen sprake van winst, wel van een positief rendement op de investeringen en we hebben een gezonde bedrijfsvoering. Eventuele winst die wordt gemaakt, zal de komende jaren direct opnieuw geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van het Slim Groen Warmtenet in Ede. De ACM controleert of een warmtebedrijf teveel winst maakt. Zij mogen ingrijpen als een warmteleverancier te veel winst maakt. Zij kunnen verder onderzoeken of een warmteleverancier misbruik maakt van zijn machtspositie. En of zijn tarieven onredelijk hoog zijn.

Meer informatie : https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/afnemers-van-energie/warmte-informatie-voor-zakelijke-afnemers/warmtetarieven

Door de gestegen energieprijzen zijn ook onze tarieven omhoog gegaan. Heeft u moeite met het betalen van uw warmterekening neem dan contact met ons op. Dit is essentieel en de eerste stap naar een oplossing. Een oplossing is er bijna altijd.

Wij willen voorkomen dat een betalings-achterstand oploopt en er meer problemen ontstaan, voor u en ons. Aan de prijzen kunnen wij niets veranderen, maar wij gaan wel graag met u in gesprek om te kijken naar een oplossing.

Daarnaast kunnen we samen kijken naar uw verbruik en wij kunnen u voorzien van eenvoudige bespaartips. Alle kleine beetjes helpen immers.

Bel of mail met onze Klantenservice: 085 - 07 12 600 - klantenservice@warmtebedrijfede.nl 

Lees hier onze bespaartips

Neem contact op met een energiecoach van de gemeente: https://www.ede.energiebox.org/register

Eenmalige energietoeslag gemeente Ede: https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/inkomensregelingen-volwassenen 

Wij stellen het op prijs als u een mail wilt sturen met uw vraag naar: klantenservice@warmtebedrijfede.nl
We gebruiken niet alleen biogrondstoffen; in Ede wordt een slim groen warmtenet ontwikkeld. Met de warmte hiervan verwarmt Warmtebedrijf Ede bijna 20.000 woningen en bedrijven. De duurzame warmteleidingen in de grond vormen een toekomstbestendige infrastructuur van >30 km.

Hierop kunnen diverse duurzame warmtebronnen worden aangesloten. Er is begonnen met drie bio-energie installaties die lokale en regionale resthoutstromen benutten. Deze houtige reststromen zijn in de regio voldoende voorradig en dienen geen ander doel. Andere bronnen die aangesloten (kunnen en gaan) worden zijn: restwarmte, aardwarmte, collectieve zonnewarmte, windwarmte en warmte uit water. In de toekomst mogelijk zelfs groene waterstof.

Op het moment dat deze bronnen worden aangesloten, wordt het aandeel duurzame biogrondstoffen kleiner. Op termijn zijn de bio-energie installaties dan alleen nog nodig bij piekvraag en als back-up.

In Ede zijn verschillende intenties en contracten gesloten om restwarmte van de industrie terug te koppelen op het groene warmtenet. Dit kan restwarmte zijn die de industrie nu nog geld kost om terug te koelen en straks geld gaat opleveren bij het terugleveren aan het warmtenet.

Betreffend bedrijf kan ook aangesloten worden op groene warmte, zodat er zelfs duurzame restwarmte wordt teruggeleverd. De benutting van restwarmte op het warmtenet maakt Ede als geheel energie-efficiënter.

Het bedrijf 'Aardwarmte Ede BV' is momenteel in afwachting van de resultaten van landelijk geologisch onderzoek om de meest kansrijke locatie voor aardwarmte in Ede te kunnen bepalen. Zij hebben in 2020 een opsporingsvergunning verkregen van het ministerie van EZK om de mogelijkheden te gaan onderzoeken.

Ons warmtenet in Ede is inmiddels van voldoende omvang om er meerdere diverse bronnen, waaronder aardwarmte aan te kunnen koppelen.

Meer over aardwarmte op www.aardwarmteinede.nl

Een zonnige dag kan een piek in de opbrengst van zonnepanelen veroorzaken. Dit kan het openbare elektriciteitsnet dan mogelijk niet aan. Zonder opslagmogelijkheid gaat deze groene stroom dan verloren.

Maar met een slim groen warmtenet kan de elektriciteit van zonnepanelen worden omgezet in groene warmte. Deze warmte wordt dan gebufferd op het warmtenet zelf. Tot het avond wordt en de bewoners van aangesloten woningen bijvoorbeeld gaan douchen. Op dat moment wordt de groene stroom (die is omgezet in groene warmte) alsnog benut! Zo gaat de duurzame opbrengst van zonnepanelen niet verloren, sparen we het elektriciteitsnet en doordat we zonnestroom kunnen inzetten, verkleint het aandeel benodigde biogrondstoffen voor groene warmte.

U kunt uw melding het beste doen, op het moment dat deze speelt via ons 24-uur servicenummer 085 – 07 12 600. Wij vinden het belangrijk dat u wij uw melding altijd kunnen aannemen, dus u krijgt 24/7 een medewerker aan de lijn die uw melding aanneemt.

Op dat moment gaan wij na waar de oorzaak van uw melding of klacht ligt. Afhankelijk van de urgentie van uw klacht, nemen wij binnen of buiten kantooruren weer contact met u op. Dan informeren wij u nader over de oorzaak. Waar mogelijk bieden wij op dat moment ook de oplossing voor uw klacht of melding, of de mogelijke verdere opvolging daarvan.

Ook als u bezorgd bent, gaan wij graag direct met u in gesprek!

Nb. U kunt u klacht ook indienen via de Provincie, (https://milieuklacht.gelderland.nl/Melding/Doen). Uw klacht komt dan niet bij Warmtebedrijf Ede terecht en wij kunnen u dan geen oplossing(srichting) bieden, tenzij u hier toestemming voor geeft. Wij raden u aan uw melding sowieso door te geven op 085 – 07 12 600 of via klantenservice@warmtebedrijfede.nl

Voor zowel zakelijk als particulier geldt; geef uw interesse door via ons interesseformulier of neem contact op met:

Warmtebedrijf Ede T: 085 – 07 12 600 klantenservice@warmtebedrijfede.nl

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) baseert de maximale maximumprijzen op de prijzen voor aardgas. Hier komt de huur van de warmteafleverset nog wel bij. Net als voor aardgas geldt voor groene warmte dat hoe minder u stookt, hoe meer u bespaart.

Een zakelijke aansluiting is vaak zelfs goedkoper uit met groene warmte; wij maken graag een vrijblijvend prijsvergelijk t.b.v. uw bedrijfspand, (sport-)accommodatie of appartementencomplex; gebaseerd op uw specifieke situatie.

In de aansluiting op het koud water zit een inlaatcombinatie. Dat is verplicht. Uit de inlaatcombinatie kan water komen, daarom is er een aansluiting op het riool aanwezig. Dit is de grijze buis: een sifon of waterslot, net als bij een wastafel. Deze kan droog komen te staan, waardoor er stankoverlast kan ontstaan: u ruikt het riool!

De oplossing is om een beetje water in de opening van de sifon te gieten en daarna een scheut zonnebloemolie of olijfolie. De olie gaat verdamping tegen en dit lost het geurprobleem direct op.

https://energievoorelkaar.nu/werken-bij/
Warmtebedrijf Ede krijgt wel eens vragen over de subsidie die zij ontvangt. Hieronder vertellen we je in het kort hoe de SDE+ subsidie in Ede werkt.

Voor de drie duurzame energie installaties in Ede is bijna 125 miljoen euro subsidiegeld beschikbaar. Het gaat om rijkssubsidie ter stimulering van duurzame energieproductie (SDE+). De 125 miljoen euro is het maximale bedrag dat in totaal tijdens de looptijd van projecten aan subsidie betaald kán worden.

Wist je dat:

De SDE+ subsidie door de regering in het leven is geroepen om het aandeel duurzame energieproductie in Nederland te vergroten?

Deze subsidie pas verstrekt wordt op het moment dat er daadwerkelijk duurzaam geproduceerd wordt? Dus als alle kosten om deze duurzame energie te kunnen produceren reeds door Warmtebedrijf Ede gemaakt zijn.

De verstrekte subsidiebedragen maximumbedragen zijn? De subsidie wordt namelijk op basis van de productie van duurzame energie verstrekt. Minder productie is minder subsidie. Hierbij levert Warmtebedrijf Ede warmte netjes op basis van de vraag. Op het moment dat de warmtevraag in de zomer lager ligt, zetten we een deel van onze duurzame energie installaties uit.

De subsidie voor een groot deel wordt geïnvesteerd in de (kostbare) aanleg van de toekomstbestendige collectieve warmte-infrastructuur (het warmtenet) in de bodem van Ede?

Kenmerkend aan een warmtenet is dat er de eerste 10-15 jaar vooral geïnvesteerd wordt; de terugverdientijd ligt in de toekomst. Een ander gedeelte van de subsidie wordt gebruikt voor het uitwerken en doorvoeren van diverse innovaties op het slimme groene warmtenet in Ede?

De hoogte van de subsidie samenhangt met de Nederlandse energieprijzen? Als de maximum ACMprijzen hoog liggen, en Warmtebedrijf Ede dus meer geld mag vragen voor de warmte die zij levert, gaat de subsidie omlaag. Ongeacht of Warmtebedrijf Ede daadwerkelijk hogere tarieven rekent of niet.

De overheid duidelijke spelregels heeft waarbij zij frequent toetsen of een bedrijf niet ‘teveel’ subsidie ontvangt?

Daarnaast gaan de installaties van bio-energie de Vallei behoren tot de schoonste bio-energie installaties in de wereld. Provincie Gelderland en de gemeente Ede dragen financieel bij aan dit project. Het project wordt positief voorgedragen voor een incidentele subsidie van 1,7 miljoen . Het project Schoner dan Fossiel vermindert de uitstoot van totaalstof en stikstof uit de installaties met maar liefst 70 procent volgens de provincie. ,,Door dit project verbetert ook de luchtkwaliteit in de gemeente Ede. Mede hierom draagt de gemeente 300.000 euro bij aan dit project. Hiermee wordt ook voldaan aan het Schone Luchtakkoord.” Lees meer: https://warmtebedrijfede.nl/provinciale-steun-voor-verduurzaming-bio-energie-installaties-ede/

Duurzame energie installaties

o Heeft u vragen over de Edese duurzame energie installaties, over de uitstoot of biogrondstoffen?
U leest de antwoorden op de website van de beheerder van de installaties:
www.bio-energiedevallei.nl