Veelgestelde vragen


Veelgestelde vragen

Hoogste rendement ter wereld

De bio-energie installaties bestaat grofweg voor de ene helft uit filters, en voor de andere helft uit warmte-terugwin-installaties. Dit laatste zorgt ervoor dat er geen warmte verspild wordt en dat het totale rendement van deze installaties tot de hoogste per wereld behoort (> 90% rendement). De filters in de fabriek zorgen er bijvoorbeeld voor dat er tijdens de normale gang van zaken (volledige verbranding) geen roet vrijkomt.

Uitstoot

Wat wel uit de schoorsteen komt is voor het grootste gedeelte waterdamp, daarnaast ook CO₂; beide afkomstig uit de houtsnippers. De uitstoot van CO₂ is gelijk aan de opname ervan, waardoor deze direct weer wordt opgenomen in de korte-koolstof-kringloop, hetgeen biomassa tot een CO₂-neutrale brandstof maakt.

Voor kleine verbrandingsketels (thuisgebruik) zijn geen normen opgesteld in Nederland, maar voor grote installaties zoals bij Warmtebedrijf Ede / MPD Groene Energie, moet voldaan worden aan de Nederlandse emissie-eisen. Deze emissie-eisen behoren tot de strengste van de wereld, hierdoor is fors geïnvesteerd in filterinstallaties. Hetgeen resulteert in een emissie die voornamelijk bestaat uit waterdamp en CO₂. Een kleine emissie van NOx (net als bij aardgas) vindt eveneens plaats, hiervoor gelden aanvullende eisen en zijn de benodigde maatregelen getroffen; denk aan de plaatsing van een katalysator. Door de aanwezige filters wordt de uitstoot van fijnstof dusdanig beperkt dat deze per verbrandingsunit gelijkstaat aan de uitstoot van ca. 3 reguliere woning-openhaarden bij gemiddeld jaarlijks gebruik. Een bio-energie installatie bestaat elk uit 2 verbrandingsunits; hetgeen dus gelijkstaat aan 6 openhaarden. Let wel; met één bio-energie installatie worden dan niet slechts 6 woningen (in het geval van genoemde open haard) verwarmd, maar ca. 7000 woningen (rekeneenheid; woning-equivalenten) duurzaam en aardgasvrij verwarmd.

Slim vraaggestuurd

Voor de piekvraag in de ochtend en avond dienen de buffervaten aan de voorzijde van de bio-energie installaties. Bijvoorbeeld in de ochtend en avond wanneer men in Ede de verwarming aanzet en wil douchen, bevatten deze vaten voldoende warm water om de piekvraag te kunnen opvangen. Het stookvermogen wordt in de zomer vanzelfsprekend aangepast op de verminderde warmtevraag. Dit laatste is uniek, het betreft een omgekeerde sturing door het slimme warmtenet, waarbij dus de vraag stuurt in plaats van een continu regulier aanbod.

Groene warmte, bio-stoom en groene stroom

Een bio-energie installatie zoals in Ede is een warmte-kracht-koppeling (bio-WKK); dit betekent dat er tegelijkertijd groene warmte én groene stroom wordt geproduceerd. Warmte wordt als hoofdproduct benut in het groene warmtenet, maar ook het restproduct groene stroom is duurzaam. Een derde product is stoom voor de Edese industrie. In Ede wordt groene stoom van bio-energie De Vallei over 1,6 km ondergronds in de openbare ruimte getransporteerd naar de fabriek van HSV Moulded Foams; een project uniek voor Nederland waarbij het productieproces van HSV direct is verduurzaamd.

Lees hier alles over de houtige duurzame Biomassa zoals deze door Warmtebedrijf Ede wordt benut:

Langskomen uitsluitend op uitnodiging.
Klik hier voor Routebeschrijving Bio-Energie Ede – Geerweg 11 Ede

Gedurende de eerste 12 maanden houden wij een standaardbedrag aan; voor sociale huurwoningen ligt dit bedrag lager dan voor koopwoningen. Kijk onder ‘mijn groene warmte’ voor de actuele tarieven.

Na 12 maanden ontvangt u een eindafrekening van ons en ziet u of u dient bij te betalen of geld van ons terugkrijgt. Na deze 12 maanden passen wij het maandbedrag aan, aan uw persoonlijke situatie. Indien u dit persoonlijke maandbedrag vervolgens wens te wijzigen, dan kunt u dit doorgeven op klantenservice@warmtebedrijfede.nl

Het voorschotbedrag is gedurende de eerste 12 maanden gebaseerd op het verbruik van een gemiddeld gezin, daarna wordt het toegespitst op uw persoonlijke gemiddelde verbruik.

U betaalt elke maand hetzelfde voorschotbedrag; in de zomer en in de winter, ongeacht uw verbruik. Na een jaar ontvangt u een gespecificeerde jaarrekening, waarop u ziet of u geld terugkrijgt of dat u dient bij te betalen. Net als bij aardgas, geldt voor groene warmte; als u minder stookt, betaalt u ook minder.

Particulieren worden beschermd door de Nederlandse Warmtewet; u betaalt niet meer dan een gemiddelde bewoner van een identieke woning met een gasaansluiting. Bekijk het tarievenblad Kleinverbruik 2019 voor de actuele tarieven, zoals deze zijn vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Neem met uw onderhoudsverzoek contact op met
Warmte Service Ede – 085 4884 790

U ontvangt (straks) groene warmte van ons omdat uw (nieuwe) woning is aangesloten op het groene warmtenet in Ede. U heeft hiervoor een contract met ons afgesloten.

Indien u dit nog niet gedaan heeft, kijk dan snel onder ‘Mijn groene Warmte’ hoe u alles regelt.

Let op: Warmtebedrijf Ede levert groene warmte en duurzaam verwarmd tapwater, u dient zelf uw elektriciteitsleverancier en waterleverancier (in deze regio: Vitens) te contracteren.

Neem zo spoedig mogelijk contact op met Warmte Service Ede:
085 4884 790
Servicenummer 24 uur per dag bereikbaar.

Bent u een zakelijke klant?
Neem dan direct contact met ons op via 0318 – 304400

Bent u een particuliere klant?
Download het  Afmeldformulier groene warmte
Vul het in en stuur het per post of per mail retour aan:

Warmtebedrijf Ede
klantenservice@warmtebedrijfede.nl
Postadres: Telefoonweg 34, 6712 GC Ede.

Wij stellen het op prijs als u een mail wilt sturen met uw vraag naar: klantenservice@warmtebedrijfede.nl

Let op:  Dit is het hoofdkantoor; langskomen uitsluitend op afspraak.

Klik hier voor een Routebeschrijving

Groene warmte is niet duurder dan gas; een particulier betaalt niet meer dan de gemiddelde Nederlandse aardgasprijs. (het NMDA-principe). Een zakelijke aansluiting is vaak zelfs goedkoper uit met groene warmte; wij maken graag een vrijblijvend prijsvergelijk t.b.v. uw bedrijfspand, sportaccommodatie of appartementencomplex gebaseerd op uw specifieke situatie.

Particulieren worden beschermd door de Nederlandse Warmtewet; u betaalt niet meer dan een gemiddelde bewoner van een identieke woning met een gasaansluiting. Bekijk het Tarievenblad Kleinverbruik 2019 voor de actuele tarieven, zoals vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Net als voor aardgas geldt voor groene warmte; hoe minder u stookt, hoe minder u betaalt.

Voor zowel zakelijk als particulier geldt; geef uw interesse door via ons interesseformulier of neem contact op met:

Warmtebedrijf Ede
T: 0318 – 304400
info@warmtebedrijfede.nl

Wanneer u uw woning met aansluiting op groene warmte betrekt, wordt pas in de eerste volledige kalendermaand het voorschotbedrag voor het eerst geïncasseerd. Dit gebeurt rond de 22e van de kalendermaand.

Uw verbruik, vastrecht e.d. van de eerste onvolledige maand, worden verrekend in de jaarrekening die u na precies 12 maanden van ons ontvangt. Hierin leest u of u dient bij te betalen of geld terugkrijgt.