De voordelen van groene warmte

Vermindering CO2-uitstoot
Groene warmte dringt de CO2-uitstoot enorm terug; tot wel 90% minder CO2-uitstoot per huishouden!

Hiermee wordt de uitstoot van CO2 in Ede jaarlijks met ca. 50.000 ton verminderd. Groene warmte in plaats van aardgas levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie; de noodzakelijke overstap van conventionele, fossiele brandstoffen naar schone, duurzame en betaalbare energie.


Vraaggerichte warmtelevering
Groene warmte wordt gemaakt door diverse bronnen op een slim groen warmtenet. Er is begonnen met lokale en regionale duurzame biogrondstoffen. Dit is namelijk de enige hernieuwbare bron voorhanden die regelbaar is. Met koudepieken in de winter verhogen we het warmte-aanbod en in de zomer wordt een deel van onze installaties uitgezet. Zo leveren we vraaggericht en efficient warmte zonder verspilling.

Een schoon alternatief
ca. 80% van onze biogrondstoffen komt uit een straal van 50 km rondom Ede. Het  is duurzaam omdat het deel hout dat wordt verbrand, altijd kleiner is dan het deel dat in de regio (in totaal) weer aangroeit. Bij verbranding komt weliswaar  CO2 vrij, maar de aangroei neemt deze CO2 binnen afzienbare tijd weer op. Zo leidt het gebruik van onze CO2-neutrale houtige biogrondstoffen voor warmteproductie niet tot een verhoging van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.

Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen die miljoenen jaren geleden in de bodem zijn gevormd en waarvan de uitgestoten CO2 niet (binnen afzienbare tijd) opnieuw in de fossiele cyclus wordt opgenomen.  Dit maakt de CO2-uitstoot uit fossiele brandstoffen een netto toevoeging aan de atmosfeer; en dit is de reden waarom de energietransitie in het teken staat van de overgang van fossiel naar hernieuwbaar!

Veilig alternatief
Groene warmte is een veilig alternatief. Uw woning of bedrijf heeft geen gasgestookte Cv-installatie meer nodig. Met aansluiting op het groene warmtenet verdwijnen dus ook het brandgevaar en koolmonoxide-risico uit uw woning. Mogelijk onveilige keukengeisers en Cv-installaties verdwijnen uit uw woning of bedrijf. Ook wordt er niet langer op aardgas gekookt. Resultaat: minder fijnstof in huis en geen risico meer op het aan laten staan van het vuur of het gas.


EPC & Energielabel

Door  aan te sluiten op groene warmte
draagt u bij aan vermindering van CO2-uitstoot.


Nieuwbouwwoningen met groene warmte in plaats van aardgas kunnen hiermee substantieel EPC-voordeel behalen. Met additioneel enkele m2 aan zonnepanelen zorgt ervoor de de woning volledig klimaatneutraal wordt!


Volledige ontzorging
De warmteset in uw woning blijft in eigendom van Warmtebedrijf Ede. Mocht er iets mee zijn, u heeft een reparatieverzoek of mogelijk last van een storing, dan kunt u 24 uur per dag bellen met het servicenummer op de warmteset. Voor reparatie,  voorrijden of zelfs complete vervanging van de set worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Leave a Reply