Gelderlander 14-02: Warmtebedrijf Ede belooft meer openheid

Klik hier voor de link naar het artikel in de Gelderlander

EDE – Het Warmtebedrijf Ede belooft beterschap: meer openheid, rapporten in te zien op de website en in maart drie keer open huis in de biomassacentrale aan de Geerweg in Ede. Op deze manier reageert het bedrijf op de commotie die is ontstaan rond biomassaverbranding in Ede.

Veel Edenaren klagen over overlast van de drie biomassacentrales in hun woonplaats. Over rook in de slaapkamer, stinkende uitstoot en rookwolken die het uitzicht belemmeren. Het afgelopen jaar kwamen er tientallen klachten over overlast van drie biomassacentrales binnen bij de gemeente Ede.

Op hout gestookte biomassacentrales liggen landelijk onder vuur. Ook in Ede zwelt het protest aan. Zeker nu milieuactivist Johan Vollenbroek – bekend van zijn verzet tegen stikstof – heeft gezegd dat de centrales in Ede veel meer fijnstof uitstoten dan mag.

Open brief aan de Edenaren

Al bestrijden zowel de gemeente als Het Warmtebedrijf Ede dit. Die laatste schrijft in een open brief in huis-aan-huisblad Ede Stad dat het gaat om een verkeerde interpretatie van gegevens en onzorgvuldige aannames.

Dat neemt niet weg dat Het Warmtebedrijf de kritiek wel aantrekt en heeft besloten meer openheid te geven.  ,,We nemen de signalen serieus. We realiseren ons dat de communicatie de komende tijd nog intensiever moet’’, zegt de woordvoerder van het bedrijf.

We realiseren ons dat de communica­tie de komende tijd nog intensie­ver moet. – Woordvoerder Het Warmtebedrijf

Wie klachten heeft, kan bellen. ,,Er is een centraal telefoonnummer, 085-0712600. In geval van een calamiteit krijgen bellers 24 uur per dag, 7 dagen per week een medewerker aan de lijn. We gaan de klacht na, de beller ontvangt van ons een reactie of een oplossing.’’

Wamtebedrijf Ede vraagt omwonenden vooral vragen te stellen en met ideeën te komen over hoe het beter kan. ,,Dan kunnen wij iedereen nog beter informeren en werken aan een breder draagvlak voor onze duurzame warmtevoorziening in Ede.’’

Verbranden snoeihout en takken als tussenoplossing

Duurzaam? ,,Ja’’, zegt de woordvoerder. ,,Experts uit de hele wereld komen kijken hoe wij hier in Ede het op een na duurzaamste warmtenet van Nederland aan het realiseren zijn.’’ Al ziet het bedrijf het verbranden van snoeihout en takken voor warmte vooral als tussenoplossing. ,,Momenteel wordt een aardwarmtebron ontwikkeld en sluiten wij de eerste restwarmteleveranciers aan op ons netwerk.’’

Maar dan moet daar binnen Ede wel draagvlak voor zijn. Dat probeert het bedrijf nu te krijgen door zo open mogelijk te zijn. Door bijvoorbeeld alle emissierapporten online te zetten. ,,Voorzien van een uitleg die voor iedereen begrijpelijk is’’, zegt de woordvoerder. Het bedrijf wil zo de bezorgdheid van Edenaren wegnemen.