Warmtebedrijf Ede bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Op het regiokantoor van de RVO te Utrecht tijdens de ‘Dag van Jouw Agenda’ kreeg Warmtebedrijf Ede gelegenheid haar slimme groene warmtenet in Ede voor een breed publiek te presenteren.

Het doel van deze RVO-bijeenkomst is om zowel terug te blikken als vooruit te kijken naar de dienstverlening van RVO richting (in dit geval) Warmtebedrijf Ede als klant.

Geconcludeerd werd dat met name de (nabije) toekomst nog voldoende uitdagingen biedt. Zeker wanneer we kijken naar de diverse innovaties die gepland staan voor het slimme groene warmtenet in Ede. Er wordt nader bekeken hoe de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland adequaat op deze nieuwste ontwikkelingen kan inspelen.