Warmtebedrijf Ede en Fruitful Office planten bomen in Afrika


Op het kantoor van Warmtebedrijf Ede en beide bio-energie installaties worden sinds begin dit jaar wekelijks de rijkgevulde fruitmanden van Fruitful Office bezorgd. De keuze is specifiek gevallen op deze fruitmanden, omdat meer dan 75% van het fruit afkomstig is uit Nederland en West-Europa. Hiermee worden lokale fruittelers ondersteund en blijft de CO2-uitstoot van het transport binnen de perken. Fruitful Office zet jongeren met een beperking in voor hun bezorging van hun fruitmanden.

Behalve dat de fruitmanden bijdragen aan de gezondheid van het eigen personeel, wordt hiermee nog een bijzonder doel gesteund. Voor iedere 40 porties geleverd fruit, wordt er in Malawi in Afrika, één fruitboom in geplant. Helaas is het nog steeds zo dat er in Afrika elke 10 minuten een stuk grond zo groot als een voetbalveld wordt gekapt. Met de nieuwe aanplant wordt getracht de effecten van deze ontbossing te verminderen. Bovendien creëren de fruitplantages werkgelegenheid voor de lokale bevolking. We ontvingen deze maand het vrolijke bericht van Fruitful Office dat dankzij het Warmtebedrijf Ede-team (kantoor aan de Telefoonweg en beide bio-energie installaties) al 99 fruitbomen in Afrika zijn geplant!