‘Warmtebedrijf Ede wil aardwarmtebronnen onder de stad aanboren’

Warmtebedrijf Ede gaat naast biomassa, nu ook restwarmte van bedrijven, collectieve zonnewarmte en zelfs aardwarmte op hun slimme groene warmtenet koppelen, zo verhaalt de Gelderlander op 7 december.

Met innovatief onderzoek is aardwarmte op Edes grondgebied opgespoord, waardoor het nu wachten is op de vergunning om ook daadwerkelijk te mogen boren. De aardwarmte kan dan worden aangekoppeld op het warmtenet. Restwarmte van bedrijven wordt al eerder aangesloten; door deze Edese warmte nu ook te benutten wordt de stad als geheel energie-efficiënter.

Collectieve zonnestroom ten slotte wordt (bij overschotten in de zomer) gebufferd als warmte, op het warmtenet. Door het gebruik van deze en toekomstiger duurzame bronnen, wordt het warmtenet robuuster en kan het aandeel biomassa op termijn omlaag.

Lees hier het hele bericht