Warmtebedrijf Ede zet in op kennis voor de toekomst

EDE  – Warmtebedrijf Ede werkt samen met technici van de toekomst aan de ontwikkeling van duurzame energie. Zo kijken studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) sinds eind 2019 naar de mogelijkheden om met een rookgascondensor de uitstoot van stof uit de duurzame energie-installatie in Ede nog verder te verminderen. Eerder bleek dat Warmtebedrijf Ede ruim voldoet aan alle landelijke uitstooteisen. Tegelijk blijft de ambitie om waar het haalbaar is, nog minder NOx (stikstof) uit te stoten. Ook neemt het bedrijf deel aan de Kenniscampus Energietransitie Experience: hier worden leerlingen uitgedaagd voor een opleiding in de Techniek van de Toekomst. Valentijn Kleijnen, directeur Warmtebedrijf Ede: “Warmtebedrijf Ede ziet de energietransitie als gezamenlijke opgave en wil daarom graag samen met young professionals werken aan duurzame warmte voor woningen, openbare gebouwen en bedrijven.”

Voor de studie Werktuigbouwkunde hebben vier tweedejaars studenten van de HAN als studieopdracht om een rookgascondensor toe te passen in de duurzame energie installatie van Warmtebedrijf Ede aan de Geerweg. Deze techniek zorgt ervoor dat er meer warmte uit de duurzame brandstof gehaald kan worden en dat er tegelijk minder uitstoot is. Nederland heeft de strengste uitstootnormen en eerder stelde gemeente Ede vast dat de energie-installaties al minder uitstoten dan toegestaan is in Nederland.

MODERNE TECHNIEKEN
Ede werkt aan een zo duurzaam en emissiearm mogelijk warmtenet met constante zekerheid van warmtelevering. Met de modernste technieken en kennis van internationale ingenieurs wordt het warmtenet steeds geavanceerder. Kleijnen: ,,Men komt uit verschillende landen hier kijken hoe we het voor elkaar krijgen. Biomassa in de duurzame energie installaties is nu de startbrandstof van een warmtenet. Wanneer ook andere bronnen als restwarmte en zonnewarmte aansluiten, kan het aandeel biomassa omlaag. Tegelijk blijft het belangrijk om continu te kijken naar de meest efficiënte werkwijze met de laagste uitstoot.”

Om de technici van de toekomst enthousiast te maken voor de technieken van de energietransitie, werkt Warmtebedrijf Ede mee aan de Kenniscampus Energietransitie Experience. Er zijn lessen voor groep 7 en 8, voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, voor hbo’ers en zelfs voor docenten die zich willen laten bijscholen. Kleijnen: ,,De energie en de warmte van de toekomst is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en dus zetten we in op kennis voor nu en voor straks. De energietransitie is afhankelijk van innovaties, dus moeten we de toekomstige technici op tijd opleiden en interesseren.”