Wat doen we nog meer

Bio-stoom voor de industrie

De duurzame energie installaties leveren ook groene stoom aan industriële afnemers. Stoom is een product dat in dezelfde installatie o.b.v. dezelfde houtige biomassa wordt gemaakt en via een aparte groene stoomleiding wordt geleverd. Er ligt al een, voor Nederland unieke, ondergrondse groene stoomleiding van 1,6 km tussen de duurzame energie installatie aan de Dwarsweg en HSV Moulded Foams Group in Ede.

Groene Stroom

Duurzame energie installaties produceren ook groene stroom.  De duurzame energie installaties in Ede zijn feitelijk ‘bio-WKK’s’. Elders is groene stroom vaak het hoofdproduct van soortgelijke installaties, en warmte het bijproduct. In Ede is dit succesvol omgedraaid om Ede aardgasvrij te maken: de duurzame warmte is het hoofdproduct en het ‘bijproduct’ is waardevolle groene stroom die geleverd wordt aan het openbare elektriciteitsnet. Met drie duurzame energie installaties in werking eind 2018 is de hoeveelheid geleverde groene stroom meer dan de hoeveelheid geleverd door de twee Edese windmolens.


Opvangen dunkelflaute

Het Edese slimme warmtenet wordt voorbereid om in de toekomst als een soort batterij te functioneren, wanneer er geen zon of wind is. Ook onvermijdelijke dalmomenten in de groene stroomlevering, (geen wind en geen zon) kunnen opgevangen worden door de duurzame energie installaties in te zetten; meer warmte is namelijk meer groene stroom. Een warmtenet kan dus ook bijsturen tijdens dalmomenten in de groene stroomlevering!

Vrije keuze tot aansluiten

Aansluiten op het groene warmtenet in Ede is vrijwillig; er geen sprake van een warmtebesluit of zelfs een concessie, in Ede geldt de vrije keuze in tegenstelling tot veel andere gemeenten. Ook ontwikkelaars van nieuwbouw hebben geen aansluitverplichting.  In praktijk wordt steeds vaker gekozen voor aansluiten op groene warmte, omdat dit doorgaans ook het goedkoopste duurzame alternatief is! Een nieuwbouwwoning die wordt voorzien van groene warmte, additioneel voorzien van enkele m2 zonnepanelen op haar dak is, naast aardgasloos, al gauw volledig klimaatneutraal.

Succesvolle energietransitie met de duurzame mix

Alle duurzame maatregelen zijn nodig.
Warmtebedrijf Ede onderzoekt en realiseert diverse invoedbronnen op haar warmtenet:

–  Ultradiepe geothermie
–  Ondiepe geothermie,
–  Restwarmtelevering door derde partijen (Edese industrie)
– De inzet van laagwaardige biomassa als riet, blad en maaisel
(Bekijk de film laagwaardige biomassa)

Deze innovaties zijn ingegeven vanuit onze doelstelling het warmtenet in Ede robuuster te maken; niet vanwege vermeende tekorten aan houtige biomassastromen. Onze bedrijfsfilosofie is immers dat de energietransitie overal uit een locatie-specifieke mix van duurzame maatregelen zou moeten bestaan als wind, zon, warmtepompen, geothermie, restwarmte, (laagwaardige) biomassa etc.. Zij zijn samen noodzakelijk voor een succesvolle transitie!

Een energietransitie  die alleen uitgaat van all-electric-oplossingen is op dit moment met de huidige mogelijkheden niet reëel. De warmtetransitie speelt een grote rol in de totale energietransitie-opgave. Hier bieden warmtenetten uitkomst.

Energietransitielessen in eigen leslokaal

Ons multifunctionele (les-)lokaal bevindt in de tweede duurzame energie installatie in Ede. Deze (les-) ruimte met glazen wanden biedt bezoekers / leerlingen de mogelijkheid mee te kijken in de in werking zijnde bio-energie installatie.

In een triple helix-samenwerking worden de mogelijkheden bekeken om het  leslokaal structureel en ten behoeve van energietransitie- en toegepaste techniek-lessen in zetten. (lees hier meer)


Foto: pilot-projectweek met Het Streek en Eco-week Aeres Tech

Het idee van MPD Groene Energie is om nu juist de komende, aardgasvrije, generatie te onderwijzen in duurzame energie, in alle voorkomende vormen dus zon, wind, biomassa, geothermie, warmtepompen etc. Omdat de sleutel tot een succesvolle energietransitie van fossiel naar hernieuwbaar volgens ons ligt in toepassing van de juiste duurzame mix en duurzame innovaties!