Werkzaamheden aan het Slim Groen Warmtenet

De energietransitie in Ede komt op stoom. Recent is er een ondergrondse boring uitgevoerd bij de rotonde Telefoonweg/Molenstraat, binnenkort wordt bekend gemaakt waar naar aardwarmte kan worden gezocht en de uitbreiding van het slimme groene warmtenet in Ede neemt een vlucht.

Deze uitbreidingen van het warmtenet zorgen voor werkzaamheden in de openbare ruimte die mogelijk hinder kunnen veroorzaken. Werkzaamheden waarbij nieuw warmtenet aan bestaand warmtenet gekoppeld wordt, hebben bovendien een onderbreking in de warmtelevering voor de achterliggende afnemersgroep tot gevolg. De afnemers waarvan de warmtelevering voor korte tijd onderbroken wordt (vnl. Kazerneterreinen), zijn hiervan door Warmtebedrijf Ede op de hoogte gesteld.

De werkzaamheden zijn bewust buiten het stookseizoen ingepland. Desalniettemin kan een onderbreking voor afnemers tot een vervelende situatie leiden. Neem in dat geval s.v.p. contact op met onze klantenservice: 085 – 07 12 600,  dan kijken wij samen met u naar een oplossing. Actuele informatie vindt u op: www.warmtebedrijfede.nl/storing-en-werkzaamheden