Woning in Ede op groene warmte

Uw woning wordt aangesloten op het warmtenet in Ede. Lees hier meer: Uw woning op Groene Warmte. Hieronder kunt u zich aanmelden. Uiterlijk binnen 2 weken na overdracht van de sleutel, dient u zich aan te melden voor groene warmte.

Volg hieronder de stappen, vul de leveringsovereenkomst en doorlopende machtiging in en geef de meterstanden door, voor een tijdige en voorspoedige aanmelding.

1. Individuele Leveringsovereenkomst Groene warmte

2. Doorlopende machtiging Particuliere Huur- of Koopwoning

Belangrijk! Geef ook de nieuwe meterstand tijdig aan ons door. Doe dit eveneens uiterlijk binnen 2 weken na sleuteloverdracht van de woning met een kopie of foto van het overdrachtsformulier voorzien van handtekening en datum. Wij gebruiken deze stand als beginstand voor uw jaarafrekening.

Deze twee documenten kunt u ingevuld inscannen en mailen naar klantenservice@warmtebedrijfede.nl. Heeft u geen scanner? Geen probleem! Dan kunt u deze documenten opsturen naar: Warmtebedrijf Ede, Telefoonweg 34, 6712 GC EDE

Let op: Voor water en elektriciteit dient u zelf apart contracten af te sluiten. Het warmtebedrijf Ede levert u verwarming van de binnenruimte en verwarmt het water. (Leverancier van water in deze regio is: Vitens)

Overige documentatie

Uw (nieuwe) woning op Groene Warmte

Algemene Voorwaarden Kleinverbruikers

Tarievenblad kleinverbruik 2023

Afmeldformulier groene warmte