Wie zijn wij

Warmtebedrijf Ede realiseert een Slim Groen Warmtenet.
Een duurzame collectieve warmtevoorziening in Ede die ca. 21.000 woningen en bedrijven van ruimteverwarming en warm tapwater voorziet. Zij krijgen groene warmte in plaats van aardgas. Hiermee wordt op jaarbasis nu tienduizenden tonnen CO2-uitstoot bespaard!

Op het Edese slimme warmtenet worden steeds meer bronnen toegevoegd. Zo gaan we eerst naar een volledige fossielvrije warmtevoorziening. Vervolgens voorzien restwarmte, aardwarmte, collectieve zonnewarmte en de innovaties van de toekomst (zoals groene waterstof e.d.) in de basisvraag. Lokale en regionale biogrondstoffen zijn dan slechts nog nodig bij koude-pieken en als back-up.


Klik op de afbeelding voor een vergroting