Hybride duurzame energie-installaties

Bio-energie de Vallei beheert de drie Edese hybride energie installaties. Hybride betekent dat elke installatie meerdere duurzame warmtebronnen ter beschikking heeft. Zo staan er in de installaties, naast ketelinstallaties ook warmtepompen en zonnepanelen opgesteld.

Warmte op maat

De hybride energie installaties zijn zó ontworpen dat ze schaalbaar warmte kunnen leveren. Dit is belangrijk, opdat Warmtebedrijf Ede zo altijd efficiënt en duurzaam warmte op maat kan leveren. Ook als er op een donkere, windstille winterochtend geen warmte uit zonne- en windenergie komt. Met deze installaties kan het warmtenet verder groeien, zodat het aansluiten van andere duurzamere warmtebronnen die een groter aantal aansluitingen vereisen, zoals aquathermie en aardwarmte, mogelijk wordt. In de toekomst zullen de hybride installaties dan alleen nog gebruikt worden tijdens piekmomenten en als verplichte back-up.

hybride duurzame energie-installaties
Wat is aardwarmte Aardwarmte Ede

Aardwarmte – warmte uit de ondergrond

Een andere, duurzame bron die momenteel volop in ontwikkeling is, is aardwarmte. In 2020 heeft Aardwarmte Ede B.V. voor Ede een opsporingsvergunning verkregen. Momenteel loopt nader (geologisch) onderzoek op de geselecteerde locatie. Hier kan dan straks mogelijk warmte uit de ondergrond benut worden op het warmtenet, voor Edese woningen en bedrijven.

Het warme water komt aan de oppervlakte langs een warmtewisselaar; hier vindt de warmteoverdracht op het warmtenet plaats. Het afgekoelde water gaat weer terug in de grond, terug in dezelfde aardlaag. Er verdwijnt dus geen water uit de ondergrond; dit wordt teruggegeven aan de bodem.

Het benutten van aardwarmte is niet nieuw: in Nederland zijn er inmiddels ca. 20 soortgelijke projecten succesvol gerealiseerd. Deze duurzame techniek waaruit een constante warmtestroom voortkomt, vereist om die reden een voldoende groot warmtenet, met voldoende warmtevraag en daarmee afnemers.

datacenter BIT datathermie restwarmte Warmtebedrijf Ede

Datathermie: warmte van een datacenter

In Ede staat datacenter BIT dat veel warmte produceert. Om dit ‘restproduct’ weg te koelen waren voorheen energie-intensieve en onderhoudsgevoelige vormen van datacenter-koeling nodig. Nu warmt deze restwarmte water op, dat met een warmtepomp verder wordt opgewarmd, zodat het geschikt is voor het warmtenet. BIT levert haar restwarmte aan het warmtenet en krijgt hiervoor duurzame koeling terug.

Power-to-Heat:
Zonnewarmte op het warmtenet

Het elektriciteitsnetwerk in Nederland is vol. De bekabeling in de wijknetten in Nederland is simpelweg te dun om de steeds grotere hoeveelheid energie van zonnepanelen en windenergie te verwerken. Omdat er geen goede alternatieven zijn voor opslag, worden zonnepanelen nu steeds vaker uitgezet. Zonde van alle groene energie, vinden wij, want wij kunnen deze energie prima als warmtebron gebruiken voor ons warmtenet. Heerlijk om even lekker (lauwwarm) te douchen na een hete zomerdag, toch? Dan hebben wij warm tapwater beschikbaar uit de zonnewarmte van die middag.

Beschikbaar voor woningcorporaties en bewonerscollectieven

Deze oplossing is mogelijk bij voldoende schaalgrootte bij plaatsing van de zonnepanelen, zoals woningcorporaties, bedrijven en bewonerscollectieven dat kunnen bieden. Wij investeren in de zonnepanelen en de flexibele aansluiting op het elektriciteitsnet. En zij profiteren op hun beurt weer van lagere energielasten.

Woonstede Kolkakkerbuurt Power to Heat Warmtebedrijf Ede
Woonstede Kolkakkerbuurt
Aanlegwerkzaamheden boringII Warmtebedrijf Ede
Aanlegwerkzaamheden

Restwarmte

Een andere duurzame bron is restwarmte van Edese bedrijven. Bedrijven die warmte over hebben, bijvoorbeeld aan het einde van hun productieproces, kunnen dit mogelijk terugleveren aan het Edese warmtenet. Waarmee er weer woningen en andere bedrijven duurzaam kunnen worden verwarmd. Het leveren van restwarmte is voor bedrijven daarnaast mogelijk financieel interessant.

Duurzame biogrondstoffen

Als startbron op het warmtenet in Ede wordt gebruik gemaakt van duurzame resthoutstromen uit de regio; biogrondstoffen. Biogrondstoffen zijn CO₂-neutraal, hernieuwbaar, duurzaam, én cruciaal voor de introductie van andere, duurzame bronnen, zodat biogrondstoffen straks alleen nog ingezet worden bij piekvraag en als back-up. De hybride duurzame energie installaties in Ede zijn gemaakt om laagwaardige resthoutstromen duurzaam te kunnen benutten. Lees meer op de website van de beheerder van de installaties.

Warmtebedrijf Ede snoeien
rioolwaterzuiveringsinstallatie als warmtebron

Aquathermie – warmte uit (afval)water

Het warme water dat met douchen in het putje verdwijnt, komt bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Ede terecht. Hier wordt het gezuiverd waarbij het water relatief warm van temperatuur blijft. We zijn aan het bekijken of, en zo ja hoe, we deze warmte kunnen benutten als bron op het warmtenet; Een mooie kans voor Ede.