Aanleg WBE richting Kerk Ede Warmtebedrijf Ede groene warmte

Missie

Circa 70% van de gehele Nederlandse energietransitie betreft feitelijk de warmtevraag. Daarom richt Warmtebedrijf Ede zich specifiek op de warmtetransitie binnen de bebouwde omgeving. Het is onze plicht om klanten te voorzien van betrouwbare warmte tegen een goede prijs, die lokaal zo duurzaam mogelijk wordt opgewekt. Deze waarden zitten diep verankerd in de organisatie en haar personeel.

De toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur van het warmtenet in Ede breidt uit dankzij haar afnemers; de Edese woningeigenaren en eigenaren van bedrijfspanden die op basis van vrije keuze aansluiten. We zijn trots de inwoners van de kern van Ede (en daarbuiten) dit betrouwbare, haalbare en betaalbare alternatief voor aardgas te kunnen bieden.

Meer aansluitingen op het warmtenet maakt bovendien de weg vrij voor duurzame bronnen zoals aardwarmte, waarvoor een bepaald aantal afnemers als een vereiste wordt gezien. Met meer verschillende duurzame bronnen zoals restwarmte, datathermie, aardwarmte, aquathermie en in de toekomst wellicht zelfs groene waterstof, wordt de groene warmte bij onze afnemers thuis bovendien steeds groener, zonder dat zij hiervoor iets hoeven te doen!

Consument WBE thuis Warmtebedrijf Ede

Kernwaarden

De kern van ons bestaan, in een aantal kernwaarden:

  • Lokaal, warm en betrokken
  • Leveringszekerheid
  • Duurzaam
  • Betaalbaar
  • Haalbaar
  • Comfort
  • Innovatief
  • Vrije keuze