Leveringsovereenkomst en machtiging

Nieuwe klanten kunnen zich kort voor (en uiterlijk 2 weken na) de oplevering/sleuteloverdracht aanmelden voor ons slimme, groene warmtenet door de leveringsovereenkomst en doorlopende machtiging in de vullen, volg daarvoor de volgende stappen:

  1. Download hieronder de leveringsovereenkomst en de (juiste) doorlopende machtiging.
  2. Stuur deze ondertekend naar onderstaand e-mailadres (ingescand) of postadres (geprint).
  3. Geef uw meterstand tijdig aan ons door, uiterlijk 14 dagen na sleuteloverdracht. Dit kan met een kopie of foto van het overdrachtsdocument voorzien van een handtekening en een datum, deze gebruiken wij hierna als de beginstand voor uw jaarafrekening.

Individuele Leveringsovereenkomst Groene Warmte
Doorlopende machtiging Particuliere Huur- of Koopwoning
of
Doorlopende machtiging Sociale huurwoning

De ingevulde en ondertekende formulieren kunt u digitaal sturen naar klantenservice@warmtebedrijfede.nl of per post naar:

Warmtebedrijf Ede
t.a.v. Klantenservice Ede
Telefoonweg 34, 6712 GC Ede

Vergeet ook niet om met andere partijen contracten af te sluiten voor uw water en elektriciteit.

Meer informatie over groene warmte in uw (nieuwe) woning: Lees hier de brochure

Hier vindt u de algemene voorwaarden

Consument Warmtebedrijf Ede administratieve wijzigingen

Wijziging maandelijks voorschot

Zijn de tarieven voor het nieuwe jaar gewijzigd?
Controleer bij het eerstvolgende verbruikskostenoverzicht of uw huidige voorschotbedrag past bij uw verwachting over het eventueel bijbetalen of ontvangen bij de jaarafrekening. Hierna kunt u ervoor kiezen om het voorschotbedrag op de nieuwe tarieven aan te laten passen en daarmee een bijbetaling bij de jaarafrekening voorkomen. We adviseren u om het verbruikskostenoverzicht dat u eind januari ontvangt, goed te bekijken, want op dit overzicht wordt gerekend met de nieuwe tarieven vanaf januari en kunt u zien of een bijbetaling wordt verwacht. Als u uw voorschot wilt aanpassen, kunt u dit via het online formulier ‘Voorschot aanpassen’ aangeven. Wij passen het voorschot dan voor u aan en u ontvangt van ons binnen 7 werkdagen een bevestiging daarvan.

Let op: als u in januari, februari of maart een jaarafrekening van ons ontvangt, dan hoeft u niets te doen. In dat geval wordt het voorschotbedrag automatisch aangepast aan uw gemiddeld verbruik en aan de nieuwe tarieven.

betaalbaarheid

Wijzigen van uw rekeningnummer

U kunt uw rekeningnummer wijzigen door het onderstaande formulier te downloaden en hierop uw nieuwe rekeningnummer door te geven aan onze administratie.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u vervolgens digitaal sturen naar klantenservice@warmtebedrijfede.nl of in een envelop naar:

Warmtebedrijf Ede
t.a.v. Klantenservice Ede
Telefoonweg 34, 6712 GC Ede

Afmeldingen

Gaat u verhuizen of moet de overeenkomst ontbonden worden in het geval van overlijden van de huurder/eigenaar? Download dan het onderstaande ‘afmeldformulier groene warmte’ en stuur deze ingevuld naar onze administratie.

Belangrijk! Op het moment dat u het eind-meterstandenformulier met uw verhuurder of makelaar ondertekent, dient u hiervan eveneens een kopie te sturen naar Warmtebedrijf Ede.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u vervolgens digitaal sturen naar klantenservice@warmtebedrijfede.nl of in een envelop naar:

Warmtebedrijf Ede
t.a.v. Klantenservice Ede
Telefoonweg 34, 6712 GC Ede