‘Zware’ delegatie RVO bezoekt Warmtebedrijf Ede

EDE – Donderdag 5 september kreeg Warmtebedrijf Ede bezoek van een ‘zware’ delegatie van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Een delegatie van ruim 4000 kg, zo gaf de weegbrug van de bio-energie installatie in Ede aan.

Voorafgaand aan het bezoek aan de bio-energie installatie, werd op locatie van De Fietser een presentatie door Dhr. Kleijnen van Warmtebedrijf Ede verzorgd. Kleijnen: “In 2012 was er vanuit de nu grote spelers op de warmtemarkt nog weinig interesse om een warmtenet aan te leggen. Warmtebedrijf Ede is in dat gat gesprongen met als resultaat dat in 2013 onze eerste bio-energie installatie is gebouwd”.

Inmiddels is in Ede een warmte-ringleiding gerealiseerd van ruim 30 km toekomstbestendig warmtenet en drie bio-energie installaties. Kleijnen: “Je begint een warmtenet op regionale biomassa; een hernieuwbare, stabiele en bovendien te reguleren brandstof. Daarna worden op een slim groen warmtenet, zoals in Ede, meerdere bronnen aangesloten zoals restwarmte, zonnewarmte en aardwarmte (geothermie). Dan is biomassa alleen nog nodig om bij te sturen op piekmomenten en als back-up”.

Over het maatschappelijk debat over warmtenetten en bio-installaties werd van gedachten gewisseld. Kleijnen: “Alles wat nieuw is, zorgt voor weerstand. Bij bio-energie installaties ligt de focus op de (feitelijk geringe) uitstoot van fijnstof. Wanneer er wordt aangekondigd dat elders voor nood dieselaggregaten (ook fijnstof) worden ingezet, wordt daar gek genoeg veel minder drukte over gemaakt”.

Op de vraag hoe het zit met de CO₂, raadt Kleijnen aan om in mogelijkheden te denken. “Binnen 10 jaar zijn de ontwikkelingen naar verwachting zo ver dat er geen CO₂, maar zuurstof uit de schoorsteen komt”. Afsluitend kreeg de groep een rondleiding In de bio-energie installatie aan de Geerweg in Ede.

WUR: “Bio-energie uit hout belangrijk voor de Energietransitie”

Onderzoekers  Bas Lerink en Joop Spijker van Vegetatie-, Bos- en Landschapsecologie bij Wageningen Environmental Research (Alterra), leggen in het magazine ‘Bomen Nieuws’ van de Bomenstichting uit waarom bio-energie uit resthout een belangrijke schakel in de energietransitie is.

Klik op de afbeelding hieronder voor het hele artikel

“Aan alle hernieuwbare energiebronnen kleven duurzaamheidsuitdagingen. Verschillende partijen trekken de duurzaamheid en klimaatneutraliteit van biomassa in twijfel. Door niet meer te oogsten dan er bijgroeit, voorkom je dat er netto koolstof aan het systeem wordt onttrokken. In plaats van op boom-niveau, kan dit het beste op landschapsschaal worden bekeken”.

Wanneer ook wordt voldaan aan het principe van cascadering en respect voor de leefomgeving van beschermde planten- en diersoorten, is het ten slotte nog nodig om de verbranding van de resthoutstromen te optimaliseren.

Stook het daarom niet op in een open haard, want dit zorgt voor een inefficiënte warmteproductie en grote fijnstofuitstoot. Het efficiëntste systeem is een centrale die biomassa uit regionaal bos en landschap verbrandt om warmte en elektriciteit mee op te wekken voor lokale
afnemers, zoals een zwembad. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Ede”.

 

 

SGP-kamerlid Stoffer bezoekt warmtenet Ede

EDE
SGP-Kamerlid Chris Stoffer heeft maandag een bezoek gebracht aan warmtebedrijf Ede. In de gemeente Ede zijn inmiddels 18.500 woningen aangesloten op het slimme warmtenet. Stoffer kreeg uitleg van initiatiefnemer Valentijn Kleijnen over de werking van het warmtenet, dat vorig jaar is uitgeroepen tot het meest duurzame van ons land. Een warmtenet biedt volop mogelijkheden voor aansluiting van duurzame opwek, zoals restwarmte, aardwarmte, zonnewarmte en regionale biomassa.

,,Ik ben onder de indruk van de werking van dit slimme warmtenet. Met een scala aan oplossingen is dit bedrijf bezig om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland”, aldus Kamerlid Stoffer. De SGP vindt het kortzichtig en onverstandig dat alle aandacht uitgaat naar zon- en windenergie. ,,’Dit warmtebedrijf laat zien dat je op een haalbare manier ook met andere bronnen kunt bijdragen aan de energietransitie.”

Impact
Initiatiefnemer Kleijnen geeft aan dat hij blij is met de politieke aandacht uit Den Haag. ,,Als bedrijf proberen wij impact te realiseren in de energietransitie. In Ede is dit inmiddels goed gelukt, maar we willen graag onze slimme warmteoplossing delen met meerdere gemeenten. Helaas worden wij steeds meer beperkt in onze aanpak door gemeenten en straks mogelijk ook door de Nederlandse overheid. De rol van marktpartijen wordt steeds meer ingeperkt en gereguleerd, terwijl nu de tijd juist rijp is om kansen te pakken en aan oplossingen te werken.”

Ruim baan
SGP-klimaatwoordvoerder Stoffer vervolgt: ,,Wij maken ons politiek sterk voor ondernemers en doeners in de energietransitie. Slimme warmteoplossingen moeten niet geremd worden maar juist ruim baan krijgen. De SGP zal zich hier landelijk de aankomende jaren sterk voor maken.”

Nederlandse gemeenten leren van warmtenet in Ede

EDE – Nederland staat voor de opgave van de energietransitie. Gemeenten dienen in 2021 hun Transitievisie Warmte gereed te hebben. In de bebouwde omgeving zijn er de individuele alternatieven voor aardgas zoals de warmtepomp en collectieve opties zoals een warmtenet. Het VNG-congres van de Nederlandse gemeenten bracht een kleine 50 bestuurders van verschillende gemeenten dinsdagmiddag naar bloemenveiling Plantion in Ede, waar zij meer leerden over het slimme groene warmtenet in Ede.

Eerst presenteerde de BNG een inleiding over warmtenetten in Nederland. Hieruit blijkt dat ca. 323 gemeenten een warmtenet krijgen, volgens recent onderzoek van Berenschot en CE Delft. Wethouder Hoefsloot van de gemeente Ede en Valentijn Kleijnen van MPD Groene Energie lichtten toe hoe zij inmiddels 30 km warmtetracé realiseerden in de kern van Ede. Een groen warmtenet dat bestaat uit een ringleiding in Ede, dat verbonden is met drie bio-energie installaties en waarmee inmiddels ca. 18.500 woningen en bedrijven (woning-equivalenten) duurzaam worden verwarmd. Een succesverhaal, zo beaamt wethouder Hoefsloot uit Ede, waarmee op basis van vrije keuze voor aansluiten, al bijna de gezamenlijke ambitie van 20.000 aansluitingen is behaald.

Het warmtenet in Ede is een toekomstbestendig warmtenet waarvoor MPD Groene Energie doorlopend innovatieve toepassingen ontwikkelt en waarop ook andere duurzame bronnen als zonnewarmte, aardwarmte en warmte uit bijvoorbeeld een datacenter kunnen worden aangesloten. Er wordt gewerkt aan een open net en er wordt actief gezocht naar restwarmteleveranciers. Bovendien is het net in Ede al drie jaar op rij het duurzaamste warmtenet van Nederland. ‘Iets waar we als gemeente trots op mogen zijn’, aldus de wethouder.

Met oog op de toekomst dient zich de vraag aan hoe het private eigenaarschap van een warmtenet zoals in Ede, zich verhoudt met de zorgplicht vanuit de gemeente. Kleijnen benadrukt dat ‘warmte’ vanuit Rijkswege al volledig gereguleerd is: de overheid bepaalt de maximum warmteprijzen, vanuit hun warmteleveringsvergunning zijn warmtebedrijven verplicht om continu warmte te leveren en bij een onverwacht faillissement bijvoorbeeld, is geregeld dat de overheid inspringt om de warmtevoorziening voort te zetten. Hoe de publiek-private samenwerking in de nabije toekomst het beste vorm kan krijgen, wordt op dit moment uitgewerkt door de Edese duurzame pioniers.

Artiesten openingsavond Heideweek 2019 bekend

Ook in 2019 sponsoren Warmtebedrijf Ede en Roseboom Ede de openingsavond van de Heideweek. Het belooft een spektakel te worden op 23 augustus; Jeroen van der Boom en Glennis Grace geven beiden een concert met live band van een uur. Ook de Nederlandstalige R&B sensatie Re-Play is van de partij. Bent u er ook bij? Warmtebedrijf Ede verwelkomt u graag!

Start verkoop Terra Silva in Ede

In het Koetshuis op kasteel Hoekelum in Bennekom ging op 16 mei het project Terra Silva in verkoop. Een duurzaam woningbouwproject bestaande uit 45 woningen gelegen op Park Reehorst in Ede. Er was veel interesse in de eerste fase van 22 woningen, die bovendien worden aangesloten op groene warmte. Warmtebedrijf Ede werd enthousiast ontvangen om uit te leggen wat groene warmte uit het slimme groene warmtenet in Ede voor de toekomstige bewoners precies inhoudt.

Simon Stevin-kazerne Ede op groene warmte

Op de Simon Stevin-kazerne in Ede wordt volop aardgasloos gebouwd. Doorlopend worden deelprojecten opgeleverd voorzien van een aansluiting op groene warmte, zoals het Heide- en Parkkwartier en Gebouw 69 en 70. Warmtebedrijf Ede wenst alle nieuwe bewoners veel woonplezier.

Andere projecten op de Simon Stevin-kazerne waaronder Het Officiersdorp, Statuur, Sysseltse Lanen, Huis Ter Hei, De Verbinding en De Parkwachter worden ook aangesloten op het duurzaamste warmtenet van Nederland. In Ede gebeurt het!

Monumentale panden op groene warmte

Een rondje Ede laat een groeiend aantal monumentale panden zien die inmiddels succesvol aardgasvrij zijn gemaakt. Steeds meer Edese monumenten waaronder het Platform Militaire Historie Ede in De Smederij, zijn aangesloten op het slimme groene warmtenet van warmtebedrijf Ede en besparen hiermee aanzienlijk op hun CO2-uitstoot.