De Blokken Woonstede Warmtebedrijf Ede

Uw huurders profiteren van verduurzaming

Het is duidelijk: uw woningcorporatie staat voor een paar lastige keuzes. Maar wat reken je tot je kerntaak, en wat niet? De warmtevoorziening is er zo een. Huurders zien zich geconfronteerd met stijgende gasrekeningen en verwachten een comfortabele woning. Wij verduurzamen zowel nieuwbouw, als bestaande bouw. Oudere woningen en wijken verbeteren hun energielabel door mee te profiteren van ons duurzame Edese warmtenet. Bij nieuwbouwwoningen resulteert een aansluiting op het warmtenet in nette BENG-scores. De warmte die ons slimme, groene warmtenet levert is namelijk duurzaam. Een huishouden bespaart hiermee wel 85% op haar CO₂-uitstoot. En comfort staat centraal: wij garanderen onze warmtelevering en uw huurders merken geen verschil met aardgas, voor wat betreft de gebouwverwarming of het warm tapwater.

Belvedere Woonstede Warmtebedrijf Ede Groene Warmte aangesloten

Hoe en waar leveren we?

Voor woonwijken leggen we een zogenaamd wijkwarmtenet aan, vanaf de hoofdleiding. Dit is een gesloten systeem met een klein WOS-huisje (warmteoverdrachtstation). Vanaf het wijkwarmtenet worden er leidingen gelegd naar elke woning, en de cv-ketel wordt vervangen door een zogenaamde warmte-afleverset. Vaak zijn de aanpassingen aan woningen minimaal, het betreft puur het vervangen van de aardgasleidingen en de aansluiting met de warmteleidingen. Vaak kan de aanleg ook gesubsidieerd worden, vanuit de overheid zijn verschillende potjes beschikbaar. Hierdoor kunt u de aansluitkosten beheersbaar houden. Daarnaast is ook de warmtelevering financieel aantrekkelijk voor uw huurders: voor de meeste aansluitingen scheelt het aanzienlijk in de maandlasten t.o.v. de aardgaskosten. En de ACM reguleert de warmtemarkt, en beschermt daarmee uw huurders.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Woonstede Kolkakkerbuurt Power to Heat Warmtebedrijf Ede

Power-to-Heat

Warmtebedrijf Ede biedt bovendien een extra voordeel voor een woningcorporatie: ons Power-to-Heat initiatief. Dit zijn collectieve zonnepanelen die normaal gesproken aan het elektriciteitsnetwerk leveren, maar zodra het elektriciteitsnetwerk vol dreigt te raken wordt geswitcht naar warmteproductie met warmtepompen. Zo voorkomen we dat zonnepanelen worden uitgezet tijdens piekmomenten in de zomer en er groene stroom verloren gaat. Immers, na een hete dag gaan consumenten douchen en dan hebben wij het overschot aan elektriciteit alvast omgezet is volledig duurzame warmte. Zie het als een batterij: opslag van energie in de vorm van elektriciteit biedt nog veel uitdagingen, maar opslag van energie in de vorm van warmte gaat prima in ons zeer geïsoleerde leidingnetwerk. Een woningcorporatie heeft meestal genoeg woningen en dus schaalgrootte om ons initiatief te implementeren. En uw huurders profiteren opnieuw mee met lagere energielasten.