Verplicht energielabel C

Per 1 januari 2023 moest elk kantoorgebouw groter dan 100 m2,  met een niet-monumentale status, minimaal energielabel C hebben. Op dit moment voldoet ongeveer 20% van deze gebouwen nog niet aan deze regel. Voorkom boetes of zelfs sluiting en zet verduurzamingsstappen met een aansluiting op het warmtenet.

Met een warmtenetaansluiting maakt het kantoorpand een enorme sprong in energielabels, en dat is ook interessant voor gebouweigenaren. Bovendien heeft ook de Dutch Building Council bevestigd dat de gradatie van de duurzaamheid van het warmtenet doorgerekend mag worden naar het energielabel. Dat kan betekenen dat met ons duurzame warmtenet, panden zelfs naar een nóg beter energielabel gaan.

WOS Warmteaansluiting zakelijk warmtebedrijf Ede Technova warmteset

Beheersbare energiekosten

Daarnaast wilt u uw maandelijkse energielasten in de hand houden. De recente geopolitieke ontwikkelingen laten zien dat de energieprijzen stijgen. De gemiddelde eigenaar staat niet te springen om forse investeringen in nieuwe installaties zoals zonnepanelen en warmtepompen. Bovendien zijn deze oplossingen door een lage warmtetemperatuur niet geschikt voor alle panden, en vragen deze extra, kostbare isolatiemaatregelen. Laat staan wanneer er daarnaast wel hoge temperatuur nodig is voor uw productieprocessen.

Ons warmtenet levert warmte van hoge temperatuur, waardoor het geschikt is voor vrijwel alle zakelijke aansluitingen. Aan het aan te sluiten pand hoeven doorgaans geen grote, kostbare aanpassingen worden gedaan. En u als huurder krijgt te maken met beheersbare energiekosten.
(Afbeelding; Warmte-afleverstation WAS)

Help uw pandeigenaar!

Mogelijk is uw pandeigenaar al op zoek naar een duurzame oplossing voor het kantoorgebouw. Al hebben veel pandeigenaren zich nog maar weinig verdiept in de mogelijke oplossingen, waarbij het warmtenet vaak de makkelijkste oplossing is. En tevens het voordeligst voor de huurder.

Kantoorgebouwen kunnen relatief eenvoudig aansluiten. Ook voor wijken waar het warmtenet nog niet ligt, is er de mogelijkheid, want bij voldoende animo leggen wij onze hoofdleiding ook naar andere delen van Ede. Zeker zakelijke aansluitingen kunnen daarbij een directe bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van Ede.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?