Tarievenbepaling door ACM

Als gebruiker van duurzame warmte bent u als consument beschermd door de Nederlandse Warmtewet; in Nederland is sprake van een geheel gereguleerde markt. De Nederlandse overheid heeft de warmtetarieven vastgelegd in de Warmtewet, en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt voor elk nieuw kalenderjaar de maximumtarieven voor warmte vast.

De ACM ziet er namens de overheid op toe dat de wet wordt nageleefd. Ook controleert de ACM dat warmtebedrijven niet teveel winst maken. Als dat naar het oordeel van de ACM het geval is, worden de tarieven aangepast.

Aangepaste tarieven per 1-7-2022

De kosten voor warmte bestaan uit variabele (verbruiks-)kosten en vaste kosten. De tarieven op deze pagina gelden per 1 januari 2022. Vanaf 1 juli geldt het lage btw-tarief van 9%. Dit is een tijdelijke maatregel van de overheid, die geldt tot eind 2022. Op basis van de verlaging van de btw passen we de voorschotbedragen automatisch naar beneden aan.

Prijzen incl. btw –
prijspeil 2022
ACM-maximumtariefTarieven Warmtebedrijf
Ede vanaf 1-1-2022
Tarieven Warmtebedrijf
Ede vanaf 1-7-2022
Vastrecht€ 494,58€ 494,58€ 445,53
Meettarief€ 27,47€ 27,47€ 24,75
Huur en onderhoud€ 131,16€ 131,16€ 118,15
Korting op vaste kosten€ -72,28€ -65,11
Prijs per GJ*€ 53,95€ 39,33€ 35,43
* GJ of Gigajoule is de warmte-eenheid. Gemiddeld staat 1.000 m3 gelijk aan 31,65 GJ. Wilt u uw aardgasverbruik omrekenen in GJ’s? Gebruik dan deze formule: [huidig aardgasverbruik in m3] x 0,03165 = [aantal GJ’s].

De warmtetarieven bestaan uit variabele en vaste kosten:

Variabel:

  • Prijs per GJ: het verbruik in gigajoule (GJ). U kunt besparen op uw verbruik, door bijvoorbeeld de verwarming een graad lager te zetten of door uw woning te isoleren.

Vaste kosten:

  • Het vastrecht: Vaste kosten ten behoeve van realisatie en onderhoud van het slimme groene warmtenet in Ede.
  • Het meettarief: Vaste kosten ten behoeve van de slimme meter op uw warmte-afleverset.
  • Huur en onderhoud: Dit zijn kosten voor huur, onderhoud, service en vervanging van uw warmte-afleverset.

Meer informatie via de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

  • Op de ACM-tarieven voor vastrecht, meettarief en huur en onderhoud geven we voor 2022 een korting van € 72,28. Het bedrag voor de vaste kosten blijft daardoor gelijk aan het bedrag dat u in 2021 betaalde.
  • In 2021 was het bedrag per GJ € 25,51. De stijging van de prijs per GJ hebben we kunnen beperken tot de helft van hetgeen is toegestaan.
  • Door de btw-verlaging per 1 juli 2022, gelden aangepaste bedragen. Die vindt u in de meest rechterkolom. De verlaging van de btw geldt tot en met 31 december 2022.

Toelichting hogere tarieven

Warmtebedrijf Ede heeft twee inkomensstromen. De verkoop van warmte en de zogenaamde SDE+subsidie voor groene warmte. In de Warmtewet is de SDE+subsidie gekoppeld aan de aardgasprijs. Bij stijgende aardgasprijzen daalt (of stopt) de subsidie, omdat de overheid ervan uitgaat dat er hogere prijzen aan de consument kunnen worden doorberekend. Deze verminderde subsidie is in 2021 al ingegaan. De gestegen kosten worden in 2022 gedeeltelijk aan de klant doorberekend. De stijging is door forse inspanning van ons team beperkt gebleven tot minder dan 50% van de stijging die is toegestaan. Klanten die minder dan 25 GJ per jaar gebruiken, zullen na de overheidskorting zelfs minder hoeven te betalen dan in 2021.

Toekomstverwachting

De afgelopen maanden hebben we bij de overheid aandacht gevraagd voor de ongewenste effecten van de stijging van de energieprijzen op de SDE+subsidies en warmtetarieven. We bepleiten dat de koppeling van de aardgasprijzen met SDE+subsidies en warmtetarieven moet worden losgelaten, zodat de consumenten-tarieven ongewijzigd kunnen blijven. De minister heeft besloten het systeem voorlopig te handhaven en de burgers te compenseren via compensatie. SDE+subsidie die (niet meer) wordt verleend aan de productie van duurzame warmte, blijft voorlopig gekoppeld aan de aardgasprijs.

Voorbeelden nieuwe tarieven

In Ede verbruikt een particuliere aansluiting gemiddeld 25 GJ. Een klant met deze gemiddelde afname gaat ongeveer € 29 per maand meer betalen. De overheid geeft hiervoor compensatie. Na de verlaging van het btw-tarief per 1 juli wordt dat verminderd tot € 4 per maand. Hieronder vindt u enkele andere voorbeelden bij verschillend gebruik in GJ.

Gemiddeld
jaarverbruik
in GJ
Totale kosten
warmte 2021
Totale kosten
warmte 2022
Jaarverschil
2022 t.o.v. 2021
Verschil per
jaar na
compensatie
Verschil per
maand na
compensatie
15€ 963€ 1.142€ 179€ -86€ -7
20€ 1.091€ 1.339€ 247€ -18€ -1
25€ 1.219€ 1.535€ 317€ 52€ 4
30€ 1.346€ 1.732€ 386€ 121€ 10
35€ 1.474€ 1.928€ 455€ 190€ 16
40€ 1.601€ 2.125€ 524€ 259€ 22

Extra compensatie vanuit de overheid

Gemeenten hebben voor 2022 budget van de overheid gekregen om mensen die in de knel komen door de gestegen kosten van energie nog extra te ondersteunen. Dit komt bovenop de compensatie vanuit de Rijksoverheid. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Voor meer informatie, ga naar de website van de Rijksoverheid.