Warmteraad Ede Warmtebedrijf Ede uitreiking Duurzaamheidsfonds

Maak kans op € 5.000 voor jouw (wijk)project

Voor 2024 doet de Warmteraad een oproep om hiervoor projecten of initiatieven te melden. Het bedrag wordt door de Warmteraad toegekend aan een of meer projecten die worden aangedragen. Het gaat om projecten binnen Ede die betrekking hebben op verduurzaming of leefbaarheid. Bij een heel goed initiatief kan het gehele bedrag beschikbaar worden gesteld, bij meerdere mooie lokale initiatieven vindt er een verdeling plaats.

Een inzending moet voldoen aan onderstaande eisen:

• Het initiatief moet binnen de gemeente Ede worden uitgevoerd.
• Het initiatief heeft betrekking op verduurzaming of vergroten van de leefbaarheid in een wijk of draagt bij aan een groter geheel.
• Er is geen sprake van een commercieel belang, het budget (of deel daarvan) wordt op basis van een particulier collectief initiatief ingezet.
• Het initiatief moet worden uitgevoerd, uiterlijk in 2023.

Kan jouw project voor jouw buurt, wijk of vereniging een financieel steuntje in de rug gebruiken?

Maak dan s.v.p. een zo gedetailleerd mogelijk voorstel, compleet met financiële onderbouwing. Geef duidelijk aan hoe de duurzaamheid of leefbaarheid wordt verbeterd, wie het project aanmelden, wat het bereik van het project is en hoe groot de doelgroep is, die met het project wordt bereikt en welk voordeel de doelgroep bij dit project heeft.

Wij zien de inzending graag tegemoet!
Stuur deze s.v.p. via warmteraad@warmtebedrijfede.nl