Stap 1)  Vereist: een leegstandsovereenkomst

Wanneer het object dat u, of waarbinnen u, verhuurt is aangesloten op het warmtenet van Warmtebedrijf Ede dient u voorafgaand aan start verhuur voor dit verhuurobject een leegstandsovereenkomst met ons af te sluiten. Het doel hiervan is het vastleggen van afspraken in geval van leegstand.

U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend mailen naar klantenservice@warmtebedrijfede.nl
of per post versturen naar:

Warmtebedrijf Ede
Telefoonweg 34
6712 GC Ede

Stap 2) Bij leegstand

Bij leegstand is het mogelijk dat er toch verbruik van groene warmte is.
Als uw verhuurobject (tijdelijk) leeg komt te staan, vul dan s.v.p. onderstaande formulier in:

 

Formulier melden leegstand

Naam(Vereist)
Uw bedrijfsadres(Vereist)
Adres leegstaand verhuurobject(Vereist)
Noteer hierboven s.v.p. de ingangsdatum van leegstand. Indien bekend; noteer dan ook de einddatum van leegstand voor dit object.

Stap 3) Nieuwe huurder

Is er na leegstand van uw huurobject een nieuwe huurder, dan dient deze met Warmtebedrijf Ede een leveringsovereenkomst te sluiten. Attendeer uw huurder er s.v.p. op zich aan te melden;
Indien er wel verbruik is, maar er geen leveringsovereenkomst is afgesloten, dan worden de kosten hiervoor in rekening gebracht bij de verhuurder.