Huurwoning Woonstede

Is uw (nieuwe) sociale huurwoning van Woonstede aangesloten op het groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede? Lees hier meer: Uw woning op Groene Warmte

U dient zich, uiterlijk 2 weken na sleuteloverdracht / oplevering, aan te melden voor groene warmte door het volgende documenten te downloaden, in te vullen, (evt. uitprinten) en vervolgens te ondertekenen:

1. Individuele Leveringsovereenkomst groene warmte 

2. Doorlopende machtiging Sociale huurwoning

Belangrijk! Geef ook de nieuwe meterstand tijdig aan ons door. Doe dit eveneens uiterlijk binnen 2 weken na sleuteloverdracht van de woning, door middel van een kopie of foto van het overdrachtsformulier voorzien van handtekening en datum. Wij gebruiken deze stand als beginstand voor uw jaarafrekening.

U dient hiernaast zelf contracten met overige partijen af te sluiten voor elektriciteit en water (water in deze regio ‘Vitens’).

Deze documenten kunt u ingevuld inscannen en mailen naar klantenservice@warmtebedrijfede.nl

Heeft u geen scanner? Geen probleem! Dan kunt u deze documenten per post sturen naar:

Warmtebedrijf Ede
Postadres: Telefoonweg 34, 6712 GC EDE

Overige documentatie

Uw (nieuwe) woning op Groene Warmte

Algemene Voorwaarden Kleinverbruikers

Tarievenblad kleinverbruik 2023

Afmeldformulier groene warmte