Ik ga een (nieuwe) woning met groene warmte huren bij Woonstede

Bekijk de folder: Informatie over groene warmte in uw huurwoning

Is uw (nieuwe) huurwoning van Woonstede aangesloten op het Groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede? Dan kunt u hier de ‘Warmteleveringsovereenkomst‘ samen met de ‘Machtiging automatische incasso’  downloaden, uitprinten en vervolgens ondertekenen:

1) 2018 Individuele Leveringsovereenkomst Particulier
2) 2018 Doorlopende machtiging Woonstede-woning

Beide documenten kunt u ingevuld inscannen en mailen naar klantenservice@warmtebedrijfede.nl
Heeft u geen scanner? Geen probleem! Dan kunt u deze documenten opsturen naar:

Warmtebedrijf Ede
Postadres: Telefoonweg 34, 6712 GC EDE

Document Download
De algemene leveringsvoorwaarden Download de PDF
Tarievenblad Warmtebedrijf Ede Download de PDF
Welkomstbrief Warmteservice Ede Download de PDF
Afmeldformulier Groene Warmte Download de PDF