Huurwoning Woonstede

Is uw (nieuwe) sociale huurwoning van Woonstede aangesloten op het Groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede? Dan kunt u hier de volgende twee documenten downloaden, uitprinten en vervolgens ondertekenen:

1) Individuele Leveringsovereenkomst Particulier

2) 2019 Doorlopende machtiging automatische incasso

U dient hiernaast zelf contracten met overige partijen af te sluiten inz. elektriciteit en water (water in deze regio ‘Vitens’)

Deze twee documenten kunt u ingevuld inscannen en mailen naar klantenservice@warmtebedrijfede.nl

Heeft u geen scanner? Geen probleem! Dan kunt u deze documenten opsturen naar:

Warmtebedrijf Ede
Postadres: Telefoonweg 34, 6711 GC EDE

Document Download
De algemene leveringsvoorwaarden Download de PDF
Tarievenblad Warmtebedrijf Ede Download de PDF
Welkomstbrief Warmteservice Ede Download de PDF
Afmeldformulier Groene Warmte Download de PDF