Huurwoning Woonstede

Is uw (nieuwe) sociale huurwoning van Woonstede aangesloten op het Groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede?

U dient zich, kort voor de sleuteloverdracht / oplevering, aan te melden voor groene warmte door de volgende twee documenten te downloaden, in te vullen, (evt. uitprinten) en vervolgens ondertekenen:

1) Individuele Leveringsovereenkomst Particulier

2) 2019 Doorlopende machtiging Sociale huurwoning – Woonstede

3) Geef ten slotte de nieuwe meterstand tijdig aan ons door. Doe dit uiterlijk binnen 14 dagen na sleuteloverdracht van de woning met een kopie of foto van het overdrachtsformulier voorzien van handtekening en datum. Wij gebruiken deze stand als beginstand voor uw jaarafrekening.

U dient hiernaast zelf contracten met overige partijen af te sluiten voor elektriciteit en water (water in deze regio ‘Vitens’).

Deze twee documenten kunt u ingevuld inscannen en mailen naar klantenservice@warmtebedrijfede.nl

Heeft u geen scanner? Geen probleem! Dan kunt u deze documenten opsturen naar:

Warmtebedrijf Ede
Postadres: Telefoonweg 34, 6712 GC EDE

Overige documentatie

Algemene Voorwaarden Kleinverbruikers

Tarievenblad Warmtebedrijf Ede 2019

Afmeldformulier groene warmte