Kijk mee bij de montage van een nieuwe warmtenetaansluiting

In deze video laat monteur Randy van onze vaste installatiepartner ZON ECN zien hoe een woning een warmtenetaansluiting krijgt. Er zijn namelijk twee dingen nodig voor een aansluiting: een tweetal leidingen (heen- en terug, vaak in één buis verwerkt) vanaf het buurtwarmtenet, en een warmteafleverset die in de woning wordt gemonteerd. Deze set heeft precies dezelfde functie als een cv-ketel: het leveren van warm water voor woningverwarming en warm tapwater. Onze monteurs verbinden vervolgens de heen- en terugleiding van het buurtwarmtenet met de set en sluiten uw binneninstallatie aan op de uitgaande leidingen.

De warmtenetaansluiting is afhankelijk van het soort woning

Nieuwbouwwoningen
In Nederland mogen geen woningen op aardgas meer opgeleverd worden. Nieuwgebouwde woningen hebben daarom een andere warmteoplossing. In de meeste gevallen zijn deze woningen al tijdens de bouw via een projectontwikkelaar aangesloten, dus nieuwe bewoners zijn automatisch voorzien. Ook voor bestaande nieuwbouwwoningen is aansluiten vaak erg makkelijk, door de ruime meterkast. In de meeste gevallen gaat de leiding van het wijkwarmtenet dan ook door de fundering heen en komt bij de meterkast de woning binnen. Daar monteren wij ook de warmteafleverset, zoals te zien is in de bovenstaande video. Appartementencomplexen kunnen ook aangesloten worden, de vorm waarop hangt af van de huidige vorm: via de bestaande blokverwarming of met individuele warmteafleversets.

Bestaande (oudere) woningen
Een warmtenetaansluiting voor bestaande bouw hangt helemaal af van de woning zelf. Voor een nieuwe aansluiting bekijken wij altijd wat de mogelijkheden zijn; een aansluiting in de meterkast is vaak het makkelijkst. Maar het komt ook voor dat de warmteafleverset niet in de meterkast kan. Of dat de cv-ketel op zolder of in de kelder hangt, wat dus ook het belangrijkste punt voor de binnen-installatie is. In dat geval gaan we samen met u kijken wat voor uw woning de beste oplossing is. Het mooiste is als we via de fundering uw woning binnenkomen, maar we kunnen ook buitenlangs naar uw zolder bijvoorbeeld langs de regenpijp, door uw woning via een bestaande of nieuw te maken koof, of eventueel een hele nieuwe plek voor de warmte-afleverset in te richten.

Warmte-afleverset in plaats van cv-ketel

Wij monteren een warmte-afleverset die meer vermogen heeft dan uw cv-ketel (veelal CW5 of CW6). De werking is vrijwel hetzelfde: Het hete water (circa 70°C) van het wijk-warmtenet stroomt door de warmtewisselaar. Dit is een blok in de warmte-afleverset waar de leidingen van het warmtenet en de leidingen van uw eigen binnen-installatie voor woningverwarming of warm tapwater héél dicht langs elkaar heen stromen. De warmte wordt vervolgens overgedragen, zonder dat de leidingen echt op elkaar aangesloten zijn. Het is veiliger dan een cv-ketel, omdat er geen vlam/vuur aan te pas komt. Ook is het heel robuust: er zit geen techniek tussen de leidingen en geen filters die vies kunnen worden. Bij bestaande bouw zit er ook een pomp in. Bovendien is het een systeem dat met slimme thermostaten kan werken.

Aanleg gaat altijd in goed overleg met u

Kost het warmtenet mij mijn mooie tuintje?
Ja. En nee. We moeten de leiding naar uw woning aanleggen. Dat gaat ondergronds, dus we moeten een sleuf naar uw woning graven. Maar, we kijken natuurlijk altijd wat de beste plek hiervoor is. Kan het makkelijk onder uw pad door? Of moeten we toch door het bloemenperkje? Ook leggen we onze leidingen nooit onder bomen aan. We herstellen de tuin naar hoe we deze aangetroffen hebben, dat is in de meeste gevallen het opnieuw bestraten van uw tuinpad. Uiteraard wordt er geen schep in uw grond gezet zonder dat we dit met u persoonlijk afstemmen.

Schouwing ná ondertekening aansluitovereenkomst
Een veelgestelde en begrijpelijke vraag is of we niet vooraf langs kunnen komen en af kunnen stemmen hoe de aansluiting voor uw woning zal zijn. Dat is natuurlijk het prettigste voor beide partijen, maar onze technische afdeling is drukbezet. Als organisatie hebben we de beslissing moeten nemen om het aantal schouwingen te beperken tot de klanten die getekend hebben. Voor uw woning is er geen verschil, want wij leggen alleen aan in goed overleg. Stel dat we gezamenlijk er echt niet over uitkomen, dan ontbinden we de overeenkomst.

Kost een warmtenetaansluiting mij extra geld?

Een warmtenetaansluiting is qua kosten volledig afhankelijk van de inrichting van uw woning, maar is doorgaans goedkoper dan een warmtepomp. Daarvoor moet u namelijk vaak ingrijpend uw woning aanpassen met extra isolatie of laagtemperatuur radiatoren. Woningen die wij kunnen aansluiten ontvangen van ons een aanbod. Wat er allemaal onder dit aanbod valt kan afhankelijk van de buurt verschillen, soms vragen verhuurders ons om woningen ook gelijk geschikt te maken voor inductiekoken. Dat regelen we dan met onze installatiepartner, maar voor koopwoningen zit dit doorgaans niet in het aanbod (omdat het al steeds vaker al aanwezig is). Wat wél altijd in ons aanbod zit is om een werkende warmtenetaansluiting op te leveren. Als daar (naar redelijkheid) binnenwerk voor nodig valt het onder het aanbod. Sowieso overleggen wij dit met u voordat we gaan aanleggen. Maar: defecten aan uw huidige binneninstallatie zoals een lekkende radiator of een slecht-functionerende vloerverwarming vallen erbuiten.

Aansluitscenario’s voor bestaande bouw

Voor nieuwbouw geldt dat de warmtenetaansluiting al gerealiseerd is voordat de bewoner het huis betrekt. Bestaande bouw is veelal maatwerk, hieronder de meest gebruikelijke scenario’s.

Scenario 1: Uw cv-ketel staat op begane grond, de leiding gaat ondergronds.

Dit is een relatief makkelijke, weinig ingrijpende aansluiting. De leiding kan ondergronds door de (voor)tuin aangelegd worden en zal ofwel door de muur ofwel door de kruipruimte, en dan door de vloer naar de warmte-afleverset gebracht worden.

Scenario 2: Uw cv-ketel staat boven, de leiding gaat buiten langs de regenpijp.

Bij veel huizen staat de cv-ketel op de bovenverdieping. Als het complex is om de warmtenetleiding binnendoor naar boven te brengen, kan dit ook buitenlangs. In dat geval werken we deze zo goed mogelijk weg langs de regenpijp en met een koof.

warmtenetaansluiting via gevel
warmtenetaansluiting gevel 2

Scenario 3: Uw cv-ketel staat boven, de leiding gaat binnen door uw woning.

In het geval dat de cv-ketel boven staat, maar buitenlangs geen goede optie is, kunnen de leidingen ook binnendoor naar boven. In dat geval volgen we zoveel mogelijk bestaande koven, of maken we nieuwe. Dit komt vaker voor wanneer de cv-ketel aan de achterkant van het huis staat.

warmtenetaansluiting binnendoor
warmtenetaansluiting binnendoor 2

Scenario 4: De warmte-afleverset komt op een andere plek dan de cv-ketel (bijv. kelder) en wordt met normale verwarmings- en tapwaterleidingen verbonden met uw huidige binnen-installatie.

Soms moet de warmteafleverset op een andere plek dan uw cv-ketel, bijv. de kelder. Vervolgens worden de uitgaande leidingen voor verwarming en tapwater weer op uw binneninstallatie aangesloten, evt. daar waar uw cv-ketel oorspronkelijk stond. Deze nieuwe leidingen worden dan verwerkt zoals bij scenario 3.