De Warmtewet en ACM beschermen u
In Nederland is sprake van een gereguleerde markt voor duurzame warmte. De overheid heeft in de Warmtewet o.a. vastgelegd hoe tarieven tot stand komen. De ACM (de Autoriteit Consument & Markt) stelt elk nieuw kalenderjaar de maximumtarieven voor warmte vast en ziet er namens de overheid op toe dat de Warmtewet wordt nageleefd. Ook controleert de ACM dat warmtebedrijven niet teveel winst maken. Als dat naar het oordeel van de ACM het geval is, moeten de tarieven worden aangepast. Extra zekerheid voor u en uw portemonnee.

De oorzaken van de stijging van het warmtetarief
Ondanks mindere inkomsten en meer kosten kunnen wij onze klanten toch relatief gunstige tarieven bieden. Hieronder leest u meer over de oorzaken voor onze tariefverhoging per 1 januari 2023.

 1. Algemene prijsstijgingen
  Denk hierbij aan inflatie en prijsstijgingen o.a. voor transport, huisvesting, loonkostenontwikkeling, grondstoffen en brandstoffen een rol.
 2. Belastingvoordelen verdwijnen
  De overheid verlaagde op 1 juli 2022 de BTW voor energie van 21% naar 9%. Vanaf 2023 zet de overheid de BTW weer terug op 21%.
 3. Wegvallen SDE-subsidie
  In het verleden ontvingen wij voor onze duurzame warmteproductie SDE-subsidie. Zo stimuleerde de overheid duurzame warmtealternatieven in plaats van warmte vanuit aardgas. In 2023 kiest de overheid ervoor om deze subsidie niet meer uit te keren, omdat leveranciers hogere prijzen mogen vragen, om vervolgens de stijgende prijzen richting consumenten te compenseren met het prijsplafond.

Voor een uitgebreide toelichting op de oorzaken van de kostenstijging, klik hier >> 

Tarieven 2023

Prijzen incl. btw –
prijspeil 2023
ACM-maximumtarief 2023Tarieven Warmtebedrijf
Ede vanaf 01-01-2023
Vastrecht€ 549,58€ 499,58
Meettarief€ 30,75€ 30,75
Huur en onderhoud€ 140,88€ 140,88
Prijs per GJ tot en met 37 GJ€ 47,38
Prijs per GJ bij hoger verbruik dan 37 GJ€ 90,91€ 75,52
* GJ of Gigajoule is de warmte-eenheid. Gemiddeld staat 1.000 m3 gelijk aan 31,65 GJ.
Wilt u uw aardgasverbruik omrekenen in GJ’s? Gebruik dan deze formule: [huidig aardgasverbruik in m3] x 0,03165 = [aantal GJ’s].

De warmtetarieven bestaan uit variabele en vaste kosten:

Variabel:

 • Prijs per GJ: het verbruik in gigajoule (GJ). U kunt besparen op uw verbruik, door bijvoorbeeld de verwarming een graad lager te zetten of door uw woning te isoleren.

Vaste kosten:

 • Het vastrecht: Vaste kosten ten behoeve van realisatie en onderhoud van het slimme groene warmtenet in Ede.
 • Het meettarief: Vaste kosten ten behoeve van de slimme meter op uw warmte-afleverset.
 • Huur en onderhoud: Dit zijn kosten voor huur, onderhoud, service en vervanging van uw warmte-afleverset.

Meer informatie via de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Wat betekent dit voor u?
Warmtebedrijf Ede past ook in 2023 een korting van € 50,- toe op de vaste kosten, zodat u minder betaalt dan het door de ACM vastgestelde maximumtarief. Deze korting is verrekend in het Vastrecht.

Het gemiddelde verbruik van de particuliere klanten van Warmtebedrijf Ede is 25 GJ. Dat betekent dat voor veruit meeste van onze klanten het plafondtarief van € 47,39 per GJ geldt. Indien uw verbruik groter is dan 37 GJ, geldt voor het gedeelte dat daar boven ligt, het tarief van € 75,52.

Maandelijkse voorschotbedragen

Bij de jaarafrekening passen wij altijd het voorschotbedrag aan, waardoor uw maandbedrag zo goed mogelijk aansluit bij uw jaarverbruik en er bij de jaarafrekening niet hoeft te worden bijbetaald. Door de prijsplafondregeling en de wijziging van de btw zullen voor de meeste klanten de kosten stijgen en is er dus een hoger voorschotbedrag nodig om bij de jaarafrekening goed uit te komen. Op basis van het standaardjaarverbruik van onze klanten vertalen wij de te verwachten kosten voor 2023 inclusief het effect van de prijsplafondregeling in het verbruikskostenoverzicht (VKO). Hier kunt u zien of wij bij uw jaarafrekening een overschot of tekort verwachten. Op basis van die informatie kunt u uw voorschotbedrag laten aanpassen. Als wij zien dat u bij de jaarafrekening veel moet bijbetalen, zullen wij u proactief benaderen en een passend voorschotbedrag voorstellen.

Klik hier >> Veelgestelde vragen over het tariefplafond en de tarieven 2023
Klik hier >> Veelgestelde vragen over uw warmterekening

Publicatiedatum: 22 december 2022

Meer informatie

Lees meer over het prijsplafond van de overheid op de websites van de Rijksoverheid en de ACM.